Samhälle

PRO ryter till om tandvården

En modell av våra 28 tänder. Foto: sv.wikipedia.org.

Åtta av tio pensionärer är nöjda med sin tandhälsa. Är inte det en ganska så bra nyhet, så säg?

Det är pensionärernas största organisation PRO som tagit tempen på frågan i en telefonundersökning med drygt tusen personer, och kommit fram till detta resultat.

Rapporten som heter Bit ifrån är den första i en serie om äldres munhälsa och tillgång till tandvård.

Men alla är inte lika nöjda, konstateras det. De som framför allt har problem är personer som lever ensamma och har låg inkomst. Varannan pensionär som har avstått från vård har gjort det av ekonomiska skäl, vilket motsvarar cirka 150 000 personer.

PRO kräver nu att tandvården ska ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd. Man ska inte behöva betala högre avgifter än 1 100 kronor under 12 månader.

– Alltför många pensionärer tvingas att avstå vård av ekonomiska skäl. Det är oacceptabelt att tillgången till livsnödvändig vård uteblir av ekonomiska skäl.

– Därtill måste medvetenheten om relationen mellan munhälsa och den övriga hälsan öka – inom tandvården, i kommunernas och landstingens hälso- och sjukvård samt i äldreomsorgen.

Fotnot: Läs mer här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren