Folk, Tyckt

PRO:s nya ordförande: – Jag vill ta fighten mot den ojämlika vården

Christina Tallberg, PRO:s nya boss,  i en tidigare SVT-omtervju.

Christina Tallberg, PRO:s nya boss, i en tidigare SVT-intervju.

PRO, Sveriges största pensionärsorganisation med sina drygt 400 000 medlemmar, har fått en ny ordförande. Christina Tallberg heter hon och utsågs till Curt Perssons efterträdare vid kongressen för ett par veckor sedan. Vem är hon, och vad vill hon?

Nyfiken Grå ställde ett antal frågor till henne och fick följande svar:

Vad gör dig bäst lämpad att ta över stafettpinnen efter Curt Persson? 

Jag kommer med nya erfarenheter och ny kunskap. Min bakgrund inom folkbildningen och inom handikapprörelsen samt mitt sociala och kulturella engagemang kommer jag att ha nytta av i mitt uppdrag.

Det är också en fördel att jag funnits med som förste vice ordförande i styrelsen. Jag kan fortsätta arbetet direkt eftersom jag varit med och beslutat om PRO:s inriktning. Jag känner också starkt för PRO och känner organisationen väl. Jag tar mig an uppdraget med engagemang och glädje.

Jag är också den första kvinnan på ordförandeposten. Det är jag stolt över och hoppas det kan bereda vägen för fler kvinnor att ta för sig. Det är en självklarhet att ge jämställdhetsfrågorna mer utrymme.

Vad kommer du att ta i tu med allra först?

De med de allra lägsta pensionerna. Vi har redan en arbetsgrupp som arbetar och vi kommer att presentera en ny rapport i ämnet under hösten.

Jag kommer också att ta fighten mot den ojämlika vården. Åldersdiskrimineringen gör sig tydligt påmind just här. Dessutom drabbas äldre kvinnor än mer än männen. Exempelvis är den vård som ges män vid hjärtinfarkt dyrare än den som ges till kvinnor. Männen får en mer avancerad vård, medan kvinnor oftare vårdas på medicinsk eller geriatrisk avdelning där vårdnivån är avsevärt lägre.

PRO arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan med rubriken ”Jämlik vård – även för äldre?” Vi kommer där att presentera en egen rapport där vi belyser problemen och ger förslag till lösningar.

Vad gör jämställdhetsfrågan så viktig för PRO? 

PRO:s medlemmar består av 60 procent kvinnor. Många av de frågor PRO driver har också en jämställdhetsaspekt.

De som lever med de lägsta pensionerna är ofta kvinnor och de som drabbas mest av åldersdiskriminering i vården är de äldre kvinnorna. Det finns all anledning att vara tydlig med detta. De äldre kvinnorna är dessutom de som inte klagar i onödan. Jag vill se till att deras situation blir känd så att vi kan göra någonting åt det.

På vilket sätt ska ni agera för att få politikerna att lyssna?

Vi är många engagerade människor inom PRO. Vi finns i hela landet. Vi kommer att påverka våra politiker i kommuner, landsting/regioner och inom riksdag och regering. Vårt engagemang i KPR och LPR är oerhört viktigt för att kunna påverka.

Men det är också viktigt att upprätthålla de goda relationer vi byggt upp med de politiska partierna.
Vi ska fortsätta att skapa opinion. Vi följer samhällsdebatten och tar initiativ när vi ser att något måste förändras.

Foto: Lasse Persson

Foto: Lasse Persson

Varför ligger kvinnor så mycket sämre till när det gäller pensionsvillkor? 

Så länge vi har ett ojämställt arbetsliv så kommer kvinnor att ha lägre pension. Många kvinnor jobbar inom låglöneyrken, de arbetar deltid och tar ett större ansvar för hem och familj. Allt detta får återverkningar på pensionerna.

Vad tycker du är PRO:s styrka? 

PRO är en folkrörelse med över 402 000 medlemmar som finns i hela landet. Bland våra medlemmar finns en oerhörd kunskap och erfarenhet som vi använder i vårt arbete.

Vi har också haft bra ledare, både lokalt och på riksnivå, som lagt grunden till den respekt och tilltro som vår organisation har idag.

Vad har ni lyckats bäst med de senaste åren? 

Vi har fått politikerna att förstå att det finns många äldre som lever under det som kallas EU:s fattigdomsgräns. Nu kommer vi att se till att något faktiskt görs, för att förbättra situationen.

Vi har drivit frågan om rättvis och lika skatt för lön och pension och nu ser vi tecken på att det första steget mot lika skatt kommer att tas i regeringens höstbudget.

Vi har också tagit fram ett gediget bostadspolitiskt program. Det ligger ett stort arbete bakom med seminarier och remissrundor. Nu är det beslutat på vår kongress och blir viktigt i vårt fortsatta arbete med att driva på för fler bostäder för äldre.

Hur ser PRO:s medlemsutveckling ut?

Det ser bra ut. Vi ökar och har nu över 402 000 medlemmar. Det är extra glädjande att vi även ökar i Stockholm, det brukar annars vara en svagare medlemstillströmning i storstäderna. Men fler medlemmar förpliktigar. Vi måste kunna erbjuda en bra verksamhet som passar för tre generationers pensionärer.

Borde ni inte vara många fler med tanke på hur antalet pensionärer bara ökar? 

Vi är fem rikstäckande pensionärsorganisationer idag. Nästan hälften av alla pensionärer är organiserade inom dessa. Men vi vill naturligtvis bli fler och det kommer vi att arbeta för.

Det finns fem pensionärsorganisationer, hur tänker du kring det? Behövs det så många- borde inte en enda stor organisation ge ännu mer kraft? 

Jag tror på att det finns en mångfald av organisationer. Det berikar och ger ett större utbud av olika aktiviteter.
Vi har också ett gott samarbete med alla organisationer och talar i viktiga frågor om t.ex. pensionssystemet och skattefrågan med en stark röst.

När det gäller fallolyckor har vi haft ett fint samarbete med SKPF och SPRF och när det gäller läkemedelsanvändning och projektet ”Koll på läkemedel” så har vi ett bra samarbete med SPF seniorerna.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren