Krönika, Natur, Samhälle, Vetande

Prostatacancer – minst 10.000 män drabbas varje år

Fakta från Prostatacancerförbundets hemsida

Prostatcancer är nog den sjukdom som det talas minst om trots att den drabbar mer än 10.000 män varje år. Och kanske är det just för att det är män som drabbas som det också talas så litet om sjukdomen. Det är synd för om patienterna kommer idigt till läkaren är chansen mycket stor att den drabbade blir botad.

Torsten Tullberg heter kampanjledaren för den s.k. Mustaschkampen som drivs av Prostatacancerförbundet. Han fick själv prostatacancer för drygt tio år sedan men är helt frisk idag.
Han ser med visst vemod på hur svenska män är noga med att besiktiga bilen men inte alls ger sin egen hälsa samma uppmärksamhet.

Många män har också oerhört svårt att tala om sin sjukdom med personer utanför den närmaste kretsen trots att det är mycket viktigt att tala med många andra för att både lära sig mer om sjukdomen och för att inte bli stigmatiserad, dvs känna sig brännmärkt av sjukdomen.

November är sedan några år en ”blå” månad där prostatacancer får en särskild uppmärksamhet. Många män bär då fluffiga blå mustascher och idrottslag och andra grupper tar upp frågan och talar om manlig hälsa, ofta med humoristiska inslag eftersom det kan hjälpa till att avdramatisera sjukdomen.
Då kan man nå fler som drabbats och kan få fler som tidigt söker vård och därmed kan rädda sitt liv.

Tyvärr är prostatacancer en ganska lågt prioriterad sjukdom både när det gäller forskning och behandling men tack och lov har det börjat förändras och fler behandlingsformer är på väg i takt med att forskningen och kunskapsläget förbättras.

Ett problem med prostatacancer är att den ger tydliga symptom först när patienten haft sjukdomen ganska länge men då är den tyvärr också mycket svårare att bota.
Blodprov med PSA-test kan vara ett sätt att hitta sjukdomen tidigare men osäkerheten är samtidigt ganska stor vilket gör att många ser med skepsis på PSA-testet och därför väntar för länge med läkarbesöket.

Går man i tid till läkaren kan följden också bli att testet verkar peka på prostatacancer och patienten får en tuff och besvärlig behandling som kanske, trots allt, inte var nödvändig.
Många män struntar därför i risken för prostatacancer och hinner då, om de får sjukdomen, bli alltför sjuka för att få en botande behandling.

Det finns också en skillnad mellan män och kvinnor i samhället när det gäller s.k. screening-undersökning.
Kvinnor i viss ålder blir automatiskt kallade till mammografi för att man tidigt ska upptäcka bröstcancer. Kvinnorna kan frivilligt avstå från en sådan undersökning men har i alla fall erbjudits den.

För män finns det ännu inte någon allmän scre
Männen får alltså själv ta initiativ men hur ska de veta om de är i riskzonen eller inte?
Det finns egentligen inga enkla svar på den frågan.
Finns det en aggressiv prostatacancer i släkten är det klokt att se till att bli undersökt så tidigt som möjligt. Risken att drabbas av prostatacancer är i så fall mycket större än om det inte finns tidigare fall av sjukdomen i släkten eller familjen.

Forskningen har under senare år blivit mer avancerad och prostatacancer betraktas numera med större allvar.
Även sättet att se på sjukdomen har ändrats.
Idag ses den som en kronisk sjukdom som går att hålla i schack och som, i bästa fall, kan botas helt.
Förr ansågs den vara en dödlig sjukdom och det fanns i stort sett inget hopp när diagnosen ställts.
Idag är det alltså helt annorlunda och det går ofta att antingen hejda eller bota prostatacancern.

Kort sammanfattning:
– Prostatacancer drabbar främst äldre män.
– Att behöva kissa ofta, inte minst på natten, kan vara ett tecken på prostatacancer.
– Det kan dröja en stund innan urinen kommer ut.
– Urinstrålen kan vara svag.
– Det kan finnas blod i urinen.
Det här är emellertid inte alltid tecken på prostatacancer utan bör istället ses som en uppmaning till mannen att besöka läkare eller vårdcentral.

Och till sist:
Prostataförstoring är mycket vanlig hos äldre män men är i regel inte ett tecken på prostatacancer.

Läs mer om prostatacancer här:

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren