Samhälle

Protester mot byggplaner i Uppsala

Rymd och fri sikt mellan hus och tallar var idealet när Eriksberg bebyggdes.

I Uppsala byggs det just nu mer än i de flesta andra städer i landet. Nya hus och kvarter skjuter i höjden i snabb takt. Folk som inte varit i stan på ett tag känner knappt igen sig. De fortsatta utbyggnadsplanerna väcker oro bland de boende.

–Det byggs för högt, för tätt och på gröna ytor, klagar folk på insändarsidor, i fikarummen och på offentliga möten.

Erik Pelling.

Men de här protesterna är inget nytt för kommunalrådet Erik Pelling (S), som har ansvaret för bostadsbyggandet i Uppsala. Han har mött dessa reaktioner förr.

–Många säger: bygg gärna mer men inte här.

Pelling har flera gånger förklarat i medierna att Uppsala växer och att det måste byggas för
3 000 lägenheter och 2 000 arbetsplatser om året. Grundtanken är att skapa närhet. Invånarna ska inte behöva ta bilen för att handla eller ta barnen till förskolan.

–Med fler människor på en liten yta ökar också underlaget för service och butiker i bostadsområdet, påpekar Pelling i en artikel i Upsala Nya Tidning (UNT).

Intensiva protester

I stadsdelen Eriksberg har protesterna varit särskilt intensiva. Invånare har förkastat planerna i tidningsinsändare, på offentliga möten och tiden för samråd med de boende har därför förlängts.

Kring stadsdelens affärscentrum Västertorg planeras bostadshus med upp till nio våningars höjd.

Eriksberg i Uppsala i dag – träd, grönområden och glest mellan husen. Nu vill kommunen förtäta.

I den här delen av Eriksberg finns redan rader av höga hus. Om kommunens planer genomförs blir det flera.

Om planerna för Eriksberg genomförs är tanken att dagens cirka 3 800 lägenheter ska växa med 2 600 nya bostäder. Förslagen innebär en genomgripande förändring i stadsdelen.

Nya bostadskvarter samt gator, cykel- och gångstråk planeras intill befintliga hus. Stora delar av dagens öppna ytor mellan husen tas i anspråk.

Stadsdelens affärscentrum Västertorg kommer att omges av nya bostadshus som kan bli upp till nio våningar höga. Äldre hus kan komma att renoveras eller rivas och ersättas med nya.

När Eriksberg uppfördes under 1950- och 1960-talen var idealet öppna gröna ytor och skog. Stadsdelens höga tallar skulle bevaras. Byggnaderna fick växa på höjden och mellan dem skulle det vara rymd och fri sikt.

Men enligt många boende innebär de nu aktuella byggplanerna att den öppna och luftiga miljön försvinner. De är oroliga för att tallarna tas bort och befarar att det blir för trångt när många nya familjer flyttar till stadsdelen. Var ska alla parkera sina bilar?

Saknar motstycke

”I Eriksberg sker något helt nytt. Kommunen vill placera en ny stadsdel inuti en inbodd stadsdel. Omfattningen av denna ´invasiva´ förtätning saknar motstycke inom svensk stadsutveckling”, skriver fem forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i en debattartikel i UNT.

”Befolkningen nästan fördubblas. Bilar, cyklar, gående och bussar ska samsas i en kompakt stadsmiljö där rymligheten halveras. De gröna ytorna och stråken minskar. Livet mellan husen får mindre ljus och sol, mer vindar och buller och innergårdarna blir trängre.”

”Vi ser ett akut behov av ett nytt, tillräckligt omfattande samråd med dem som bor och verkar i stadsdelen”, konstaterar de fem forskarna hos SLU.

Nytt hus utanför köksfönstret

Kommentarerna från allmänheten är också mycket kritiska. Över 200 synpunkter har framförts mot planprogrammet.

Förtätningen blir för stor, är den återkommande uppfattningen.

”Det kan bli runt 7 000 nya invånare i Eriksberg! Halvera det!” skriver en Eriksbergsbo, enligt Uppsalatidningen som läst de synpunkter som lämnats in.

”Vi får ett nytt hus precis utanför köksfönstret och en väg utanför balkongen”, noterar en annan boende.

”Med en biltäthet av en bil per varannan lägenhet blir det cirka 1 200 bilar ytterligare som ska få plats. Var?”, frågar ytterligare någon.

På tidningarnas insändarsidor kan man läsa inlägg i stil med att ”utsikten försämras och man ser in i varandras vardagsrum, där aldrig en solstråle kommer att tas sig in” eller påstående om att ”beslutsfattarna är förblindade av storstadshybris”.

Minskar behovet av bil

Att den politiska majoriteten inte sticker under stol med att förtätningen samtidigt syftar till att minska behovet av bil återkommer i flera insändare.

En skribent skriver att han själv vill avgöra om han ska åka egen bil, kommunalt eller på annat sätt när han ska förflytta sig i staden. Men om det blir möjligt i framtiden står skrivet i stjärnorna.

Arkitektfirman Kjellander Sjöbergs förslag för Eriksberg.

Uppsalahems vision av Nya Eriksberg. Foto: Uppsalahem.se.

–Vi ska inte bygga en stad där bilen är ett måste, säger byggnadsansvarige Erik Pelling (S) till UNT och påpekar samtidigt att majoriteten av de boende i Eriksberg inte äger en bil.

Frågan är vad invånarnas protester kommer att ha för påverkan på beslutshavarna när det gäller att förtäta befintliga bostadsområden. Erik Pelling och hans socialdemokrater har stöd från nästan alla politiska partier i Uppsala. Centerpartiet och Sverigedemokraterna är mer avvaktande.

Foton på dagens Eriksberg:
Sven-Eric Bergström

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren