Folk, Sagt, Tipsat

Protester mot gruva i Kallak drar söderut

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Vad händer egentligen i Kallak? Platsen där det planeras för gruvbrytning. Och protestaktion efter protestaktion ägt rum som handlar om inskränkningar i urfolks rätt att nyttja renbetesland, förgiftning av vatten och mark och risk för att dammar brister med fara för samhällen utefter älvdalen.

Jo. Den malm som hittills tagits upp har visat sig hålla mycket hög kvalitet, rapporterar Jokkmokk Iron Mines, gruvbolaget som vill bryta järnmalm på Björkholmsberget i Kallak – på samiska Gállok – några mil nordväst om Jokkmokk.

Än så länge har företaget enbart beviljats tillstånd för provbrytning. Sex borrhåll är hittills klara. Bergsstaten, en statlig myndighet, ska nu behandla företagets ansökan. Rennäring, kulturvärden och mineralutvinning vägs mot varandra. 2020 vill man ta gruvan i drift för att stänga den 14 år senare. Fyndigheten gjordes redan på 40-talet, och beräknas innehålla minst 400 miljoner ton järnmalm värt mer än åtta miljarder dollar. 

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Från start har protesterna varit intensiva. Demonstrationerna har avlöst varandra, polisen har gripit in och många har uttryckt sin oro över planerna.

För att få parterna att försöka enas har regeringen utsett landshövding Sven-Erik Österberg till medlare. För ett par veckor sedan träffade han ett antal olika representanter i Jokkmokks kommunhus, bland annat Mattias Pirak, från Jåhkågasska sameby som säger så här på kommunens hemsida:

– Det är aldrig dåligt att prata och det här är så pass stort. Men vi ligger så långt ifrån varandra, vår ståndpunkt är klar och det verkar kommunledningens också vara. Landshövdingen ville veta hur vi ser på saken, vad som hänt och vilken oro vi känner.

Sångerskan Sofia Jannok för kampen för ursprungsfolkens rättigheter i sin musik. – Den viktigaste politiska frågan för mig just nu handlar om hur våra marker förstörs av gruvorna som regeringen har sagt ska fördubblas till 2020, säger hon i en intervju i Flamman. ”Snart finns det ingen plats kvar för oss. Var ska vi ta vägen när våra marker skänkts bort? Vad ska vi göra då?” sjunger hon i Viellja Jearrá (Bror frågar) i nya albumet Àphi/Wide as oceans

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Nu handlar det inte längre om lokala och regionala samtal och protester.

Den 26 oktober ordnas en nationell demonstration på Norra Bantorget i Stockholm för ”fast mark, rent vatten och levande kulturlandskap”.

 

Redan den 2 oktober blir det debatt i riksdagen. Klockan 14 ska ledamöterna debattera mineralpolitiken på begäran av Miljöpartiet. En av deltagarna är näringsminister Annie Lööf (C).

Fotografen Tor Lundberg Tuorda från Randijaur har följt händelseutvecklingen från start. I dag kan vi visa ett urval av hans bilder här på Nyfikengrå.se.

Foto: Tor Lundberg Tuorda

Foto: Tor Lundberg Tuorda

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren