Sagt, Tyckt

Protesterna växer mot nya Slussen

Fiktiva bilder av Berit Bergqvist på Slussen.nu som visar vad som händer med siktlinjen från Katarinavägen mot Slussen och Riddarfjärden om det byggs hus framför Katarinahissen.

Vad händer om Slussen rivs och förslaget på Nya Slussen genomförs?

Igår hölls ett stort protestmöte i ABF-huset i Stockholm, där allt från byggnadshistoriker, arkitekter, historiker och journalister gav sin syn på projektet. Inför en fullsatt sal redogjorde deltagarna för vad som händer om man river Slussen och istället antar Stadshusmajoritetens förslag.

-Jag var med när förra Slussen invigdes, berättade Sonja Herling, 94 år. Då gick det en suck bland alla i Stockholm att Slusseneländet äntligen var över och löst för all framtid. Alla var saliga över denna geniala lösning. Nu är de på väg att skapa något liknande igen.

ABBA musikern Benny Andersson som med ett öppet brev till finansborgarrådet Sten Nordin (M) nyligen fick fart på Slussendebatten inledde kvällen.

Benny Andersson Foto: Catharina Ingelman-Sundberg

”Jag är gammal stockholmare och jag blev upprörd över att den information vi borde ha haft inte har kommit ut. Jag är en bra konsument av nyheter men visste inte något om det här förrän alldeles nyligen. Stockholmarna vet inte hur Nya Slussen kommer att bli och jag tror inte ens politikerna i Stadshuset vet det”, sa han. ”Visste de det skulle de nog inte rösta igenom förslaget.”

Vid mötet framkom bland annat hur politikerna tystat sina egna experter i staden. I den viktigaste frågan på decennier har remissinstansen Stadsmuseet belagts med munkavle och inte kunnat vara med i den öppna debatten. Likaså har Stadsbyggnadskontorets egna arkitekter förbigåtts. Majoriteten i Stadshuset satte demokratin ur spel, gick förbi tjänstemännen och drev fram sitt eget projekt.

En bakomliggande anledning enligt en av föredragshållarna, utställningsproducent Jan Ohlin, kan vara att Slussen med sin stora genomströmning av människor är ett bra läge för en galleria. Dessutom finns här mark att bygga på. Att Slussen vanvårdats sedan 70-talet behöver inte vara en tillfällighet.

Inte heller att kollektivresenärer, enligt det nya Slussenförslaget, måste gå 500 meter mellan tunnelbana och bussar. Behändigt om man vill handla i Gallerian på vägen.

Under den två timmar långa redovisningen av Slussens historia, problemen med vattennivån och de stora byggnaderna som förstör stadsbilden, togs även den åttafiliga motorvägen mellan Södermalm och Gamla stan upp. Hur blir det för bussar, bilister, fotgängare och cyklister? Några exempel:

*Fotgängare hänvisas bland annat till en trappa på fyra våningar med 90 trappsteg. Orkar man inte gå den kan man ta hiss. 17 000 människor rör sig på Slussen varje dag, ca 1700 i timmen under icke rusningstid. Vill man inte stå i kö för att komma upp med hissen kan man ta en omväg på 400 meter.

*Cyklister tvingas ut i vägbanan mellan bilar och bussar.

*Bussarna har ingenstans att ta vägen och enda sättet att vända är att köra till Kungsträdgården och vända där, eller ta en svängom till Medborgarplatsen. Det behövs ingen större fantasi för att förstå att en enda stillastående buss kan få oöverblickbara konsekvenser.

Tidigare stadsbyggnadsrådet Monica Andersson (S) sammanfattade situationen.

Före detta stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson (t h) och arkitekten Kjell Forshed ingick bland mötesdeltagarna. De har ett alternativt förslag till Slussen där man gräver ned tunnelbanan. Foto: Catharina Ingelman-Sundberg

”Alliansen har inte lyssnat på alternativa lösningar.”

Nu är frågan om stadshusmajoriteten kommer att lyssna på stockholmarna när de fem i tolv har börjat få upp ögonen för vad som väntar. Beslutet ska tas den 12 december.

Catharina Ingelman-Sundberg

f.d stadsbyggnadsreporter

Medverkande i debatten: Musikern Benny Andersson, Bengt O H Johansson, byggnadshistoriker, professor emeritus, Svante Forsström, Tor Edsjö och Eva Björklund, arkiteker SAR/MSA, journalist, Kajsa Althén, journalist, Christopher O´Regan, historiker. Samtalsledare: Göran Eriksson. Kommentator: Bengt O H Johansson.

Mötet antog följande uttalande:

”Vi protesterar mot detaljplanen för ”Nya Slussen” som inte är platsen värdig.

Efter decennier av vanvård vill stadshusmajoriteten pressa igenom en illa genomtänkt ombyggnad av Slussen. En ombyggad som skapar fler problem än den löser och inte heller tillvaratar platsens landskapsmässiga ochh historiska värden. Den omfattande och väl motiverade kritiken har mötts med osaklig arrogans.

Vi kräver att planen stoppas och att en oberoende expertkommission tillsätts för att lösa upp den situation som uppstått.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren