Folk, Samhälle

Radion behåller sitt försprång

Göran Elgemyr. Foto: Gunnar Magnusson.

– Du ser hur pressen gått tillbaka, man har upphört med lokala redaktioner, det har även TV4. Men Sveriges Radio SR har fortfarande en lokal radio, det är stor bevakning av det som sker inte bara i Stockholm utan även i landsbygden över hela Sverige. Radion har ett enormt försprång genom sin snabbhet.

Så säger mannen som sägs kunna allt om radio. Göran Elgemyr heter han och har arbetat som producent och forskare av den svenska radions historia sedan 1970-talet.

2015 utnämndes han till filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet. Förra året kom han ut med en uppmärksammad bok om Vilhelm Mobergs år på radion med undertiteln Dramatikern och den obekväme sanningssägaren.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

I en filmad intervju med Nyfikengrås Gunnar Magnusson berättar han om sitt intresse. Det var i samband med några program om valet som Lars Orup gjorde som han började studera ämnesområdet politik och samhälle inom radion.

– Det var tabu från början, man fick inte syssla med politik. Intervjuer med partiledare skulle göras av ledarskribenter.

I radions barndom, 1925. Foto: filmarkivet.se.

Göran Elgemyr understryker vilken viktig roll radion hade på 1920-talet:

– Många hade inte egen tidning, folk var fattiga. Så kommer då radion och får in i hemmet ett fantastiskt utbud med musik, reportage, debatt, idrottsprogram, andakt och mycket mycket annat.

– Det var revolutionerande. Radion betydde mycket mer än teven på 50-talet.

Här kan du se intervjun med Göran Elgemyr.

Fotnot:

Den 21 mars 1924 startade AB Radiotjänst, numera Sverige Radio (SR). Ägare var den svenska pressen, nyhetsbyrån TT och intressenter inom radioindustrin. De fick statens tillstånd att bedriva rundradioverksamhet i Sverige.

SR sänder i dag reklamfri radio i fyra rikstäckande och 25 lokala radiokanaler i FM-nätet; digitalradio i DAB-nätet över storstadsområdena och Norrbotten samt internet-radio. Företaget ägs av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR (sv.wikipedia.org).

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren