Folk, Skrivit, Tittat, Tyckt

Redaktörens rader: -En revolution av vården i våra hem

Ill: xch.hu

Pågår det ett krig mot oss gamla? Ja, det påstår i alla fall författaren och fotografen Leif Södergren i Göteborg. Så här skriver han i ett inlägg publicerat bland annat i DN:

-Det har sedan länge pågått ett krig mot äldre svenskar. Politiker har liksom mobbare på skolgården luktat sig till en grupp försvarslösa och svaga individer där besparingar kan göras. Till skillnad från andra kulturer där äldre värderas och respekteras, har politiker i Sverige systematiskt odlat ett synsätt där äldre betraktas som en kostnadskrävande belastning för samhället.

Det är hårda ord skribenten använder. Kan det verkligen vara så illa?

Han talar om sjunkande livskvalitet för äldre, nerlagda äldreboenden och vanvård – inte vård – i hemmet.

Den som lyssnade på partiledarnas debatt i veckan, först i SVT sedan i riksdagen hörde inte många ordväxlingar som tydde på denna påstådda krigföring.

Snarare var vår grupp märkligt frånvarande i debatten, vi som representerar typ var fjärde svensk medborgare. Någon enstaka kommentar fälldes en passant om ”äldreomsorgen” som ska ”bli bättre, satsas på”. Det var i princip allt.

Foto: Melker Dahlstrand/riksdagsförvaltningen.

Foto: Melker Dahlstrand/riksdagsförvaltningen.

Denna tystnad handlar snarare om en slags politisk likgiltighet. Att vi gamla är en grupp som inte bråkar, inte hörs. Då kan man hålla dem åt sidan. De klarar sig alltid (och de förmår ändå inte ta för sig)…

Eller är det enfrågelandet Sverige – just nu är det flyktingfrågan som kräver all uppmärksamhet?

Eller kan det vara så att vi, i alla fall en majoritet av oss lite äldre, mår rätt bra. Trots allt?

***

Vården kliver in i hemmet via internet

Medan den politiska debatten pågår rör det sig på andra fronter, till exempel att införa vård genom internet.

Nu storsatsar Telia på hälsotjänster i hemmet, skriver Ny Teknik.

– Mer än hälften av alla svenska hushåll är uppkopplade för vård i hemmet inom tre till fem år, säger Niklas Sundler på Telia.

Efter årsskiftet lanserar Telia landets första abonnemang för uppkopplade hälsotjänster i hemmet. För 50 kr i månaden ska man kunna mäta blodtryck, ekg, vikt och lungkapacitet i hemmet som sedan automatiskt skickas vidare till ett hälsokonto hos Telia. Vill man kan dessa uppgifter i sin tur skickas vidare till en vårdcentral, ett sjukhus eller en anhörig. Uppgifterna ägs av privatpersonen, inte av Telia.

I mars startar man ett försök tillsammans med några landsting som går ut på att förse ett antal tusen äldre personer med smarta aktivitetsarmband.

Tillsammans med sex västerbottniska kommuner har man kopplat upp ett hundratal äldre personer till något man kallar en Homecare-tjänst. I försöket ingår trygghetslarm med fallsensor, rörelselarm på toaletten och kamera för nattillsyn.

I ett annat pilotprojekt ska ett hundratal patienter som lider av en inflammatorisk tarmsjukdom själva kunna ta olika prover, uppgifter som automatiskt skickas till ansvarig läkare.

Akademiska sjukhuset i Uppsala testar Telias lösning att överföra hälsodata från patienter i hemmiljö direkt in i sjukhusets journalsystem. Inledningsvis handlar det om mätningar av vikt, blodtryck och syrenivå.

Om det här fungerar – snacka om revolution av vård och omsorg i hemmet!

***

På Nyfiken Grå har vi i vanlig ordning spridit våra gracer. Från Inge Josephsons fina reportage om alla som vill ge flyktingar en hjälpande hand när de kliver av tåget på Centralen, till Sigfrid Leijonhufvuds och Kersti Kollbergs krönikor om Decemberöverenskommelsen som gick upp i rök. Till Gunnar Magnussons filmade intervju med mat- och vingurun Bengt Frithiofsson.

Allt detta och mycket mer därtill.

God läsning och tittning!

Ingrid Lindgren

Redaktör och ansvarig utgivare

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren