Att träna gör susen för minnet. Nu har det ännu en gång kommit forskning som visar hur värdefullt det är att jobba med kroppen även om man kommit en bit upp i åren.

I en avhandling vid Umeå universitet har forskaren Lars Jonasson, som är doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, visat att ökad syreupptagning påverkar dopaminsystemet hos friska äldre.

– Det här är första gången man kunnat påvisa att ett sådant samband finns, säger Lars Jonasson i en intervju för nättidningen forskning.se.

– Det finns teorier som menar att en försämring i dopaminsystemets funktion kan ligga till grund för åldersrelaterade nedsättningar i kognitiv funktion. Våra data pekar just på att aerobisk träning (t ex löpning, cykling, intervallträning, red:s anmärkning) och en god kondition kan påverka det mycket viktiga dopaminsystemet positivt, säger han.

Alltså: Det är aldrig för sent att börja träna!

PS Avhandlingen heter Aerobic fitness and healthy brain aging: cognition, brain structure, and dopamine.


Vi är rätt bra på att starta eget

En annan sak man aldrig kan bli för gammal för är att starta eget.

Bolagsverket som är en myndighet som för statistik över nybildade företag kan berätta att det framför allt är 50-64-åringar som driver företag. Sedan kommer 65-plussarna och gruppen 35-49-åringar.

Andelen kvinnliga företagare ligger på i snitt 35 procent. Förutom de som är 65 eller äldre. Då blir plötsligt kvinnorna ännu färre, i snitt 30 procent.

En siffra som definitivt behöver höjas. Bättre borde vi kunna, vi kvinnor!

”Ren åldersdiskriminering”

– Ett av Ädelreformens syften var att äldre människor inte skulle falla mellan stolarna, men det har de flesta kommuner och landsting inte lyckats uppfylla under de 25 år som gått.  Så skriver sjuksköterskan Marianne Normark, landstingsgruppledare (L) och ordförande för Liberala Seniorer i Västerbotten,  i ett debattinlägg för Dagens Samhälle.

Hon fortsätter:

– De flesta kommuner har inte tillgodosett behovet av anpassat boende i olika former, rehabilitering, avlastning och avlösning.  Dessutom har de geriatriska vårdplatserna kraftigt reducerats vilket har försvårat för äldre att få specialiserad sjukvård.

– Nu krävs åtgärder för att förbättra för de äldre.

Marianne Normark som jobbat inom sjukvården i fyra decennier är också kritisk mot åldersgränserna i vårdens förebyggande arbete:

– Jag anser att det ska vara hälsoundersökningar för 70-åringar, screening för livmoderhalscancer för kvinnor +65 år och mammografi för kvinnor +75 år. Det är ren åldersdiskriminering att upphöra med dessa screeningar på grund av ålder, speciellt med tanke på att vi lever allt längre.

– Jag vill även  se vaccinationsprogram mot lunginflammation, säsongsinfluensa och bältros för personer över 65 år samt Äldrevårdscentraler med geriatrisk kompetens. Antalet geriatriska vårdplatser, olika boendeplatser i kommunen och rehabilitering ska utvecklas, inte avvecklas.

Ord och inga visor får man säga. Och hoppas att ansvariga politiker runt om i landet lyssnar.

Ett rungande nej till ordet brukare

I förra veckans nyhetsbrev väckte vi en fråga: Hur kul är det att bli kallad brukare den dag man hamnar i den så kallade omsorgssvängen?

Som svar fick vi av er som följer oss ett rungande nej.

Och flera kommentarer:

”Ordet brukare är en förskräcklig konstruktion.”

”Pratade senast idag med en landstingsanställd som skämdes över ordet brukare. Människor och användare är vi allihop. I landstingen sitter administratörer och hittar på nedsättande ord som egentligen inte finns.”

Ett förslag fick vi också:

”Hos mig föddes just nu en idé varför inte ”servicekund” (alternativt kanske ”hjälpkund”) för när man behöver hjälp med omsorg är man ju kund för hjälpen är ju avgiftsbelagd.”

Låt debatten gå vidare!

Ingrid Lindgren
Redaktör och ansvarig utgivare
PS 1. Just nu pågår bokmässan i Göteborg. Jan Zettergren är på plats och ger dagliga rapporter på nyfikengra.se.

PS 2. Tyck till när du har en åsikt, dela artiklar vidare på sociala medier och berätta för dina vänner att vi finns!