Krönika

Redaktörens rader – tre av fyra trivs i sitt Uppsala

Äldre i Uppsala tycker till. Foto: Susanne Järved

Politikerna börjar bry sig. Och det på största allvar. På annat sätt kan man inte tolka den rapport som släpptes i veckan av Uppsala kommun. Där har man gjort ”den historiskt mest omfattande dialogen i kommunens historia med invånare som är 60 år och äldre”.

Kontentan? Jo, de allra flesta tycker att Uppsala är en bra plats att åldras på. Ju äldre desto nöjdare. Samtidigt noteras att var fjärde 60-plussare är tveksam eller negativ.

Att kommunen gör det här beror på att Uppsala blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer, ett nätverk som består av över 500 medlemsstäder i 37 länder.

I de enkäter och dialogsamtal som rapporten bygger på har man identifierat några frågor som behöver jobbas mer med: åldersdiskriminering, skillnad i livskvalitet mellan att bo i stad och på landsbygd och bättre kollektivtrafik. Arbetet ska nästa år resultera i en handlingsplan.

En bra början, Uppsala!


Framtiden inte lika ljus

SeniorBarometern, en frågeundersökning som görs av företaget Smart Senior, visar att livet som pensionär i och för sig är bra och trivsamt, det tycker åtta av tio. Men antalet positiva är färre än för fyra år sedan när den förra undersökningen genomfördes.

2013 instämde 49 procent helt med påståendet ”jag trivs med livet som pensionär”, i den nya undersökningen är det 37 procent, en skillnad med 12 procentenheter.

En rätt stor skillnad må man säga, vad är det som händer?

Fler och fler och fler

Antalet invånare i Stockholms län som är över 80 ökar rejält fram till 2025. År 2040 räknar man med att de är dubbelt så många som i dag, skriver DN. I över hälften av kommunerna växer den gruppen med över 60 procent, visar ny statistik från Stockholms handelskammare.

Nu krävs politiska insatser för att möta dessa demografiska förändringar.

Finansminister Magdalena Andersson håller med, ”det behövs minst 20 miljarder under nästa mandatperiod”.

– Det är otroligt viktigt att man tar upp det här. Vi ser det här i Stockholm och i andra delar av Sverige att vi blir fler äldre. Vi lever längre och blir dessutom fler barn, det är något som är glädjande. Men det gör att vi i takt med att vi blir fler barn och äldre också behöver bygga ut förskolor, skolor och äldreboenden och bemanna dem med personal.

Bästa boendet?

Finns möjligen Sveriges bästa äldreboende i Gävle?

I lokala tidningen Gefle Dagblad skriver Lisa Öman på insändarsidan några berömmande rader om sin mammas boende på Sjätte tvärgatan i Brynäs:

”När man stiger ur hissen på Vardaga äldreboende våning 8, möts man av ett lugn och ofta doften av nybakt, blandat med glada skratt. Här finns en personal långt utöver det vanliga. Den kärlek och omtanke de visar de ”inneboende” är fantastisk, de lägger ner hela sin själ på att göra livet så bra som möjligt för de äldre. Man får en känsla av att de älskar sitt jobb.

Som anhörig gläds man åt att lämna sin gamla mamma i deras vård. De är värda sin vikt i guld. Ett stort tack för er fina insats.”

Det måste finnas många fler goda exempel runt om i landet – berätta gärna om dem – skriv till [email protected]!

Decembertider

På Nyfikengrå har vi uppmärksammat ubåtsamiralen Bror Stefenson, journalisten Staffan Heimerson, ett antal nya filmer och en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om ordet Brukare.

Bland mycket annat.

Foto: fotoakuten.se

God läsning i decembertid

Ingrid Lindgren

Redaktör och ansvarig utgivare

Passa på, stöd Nyfiken Grå, läs här hur du kan hjälpa till

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev? Gör det här eller om du redan är prenumerant, skicka länken till en vän.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren