Samhälle

Redaktörens rader – ut och jobba, ni som är unga

Snabbt ut på arbetsmarknaden alla unga! Ill Jordbruksverket.se.

Nu ska pensionsåldern anpassas till att vi lever längre. Förra veckan kom Pensionsmyndighetens förslag till politikerna, och det med rätt drastiska sådana: den som är 35 år i dag får räkna med att jobba till 70-årsdagen.

Då ska den allmänna pensionen ge runt 56 procent av slutlönen, och tillsammans med tjänstepension blir det 70-80 procent, enligt analyschefen Ole Settergren.

Om förslaget klubbas av riksdagen blir med all sannolikhet Sverige världsledande när det gäller att få sina medborgare att stanna kvar i jobbet vid en så hög ålder.

Nyfikengrå snappade upp ytterst få kommentarer i medierna om den andra änden av arbetslivet. Det vill säga vid vilken ålder man börjar arbeta.

För några år sedan publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) intressant statistik i frågan:

År 1985 förvärvs­arbetade minst 75 procent av alla 21-åringar medan det 2014 inte inträffade förrän vid 29 års ålder.

Alltså en skillnad på åtta år.

Arbetsmarknadesforskaren Anders Forslund kommenterade siffrorna i en intervju i SvD:

– I stället för höjd pensionsålder borde vi prata mer om hur vi kan få unga vuxna att börja jobba tidigare, anser en forskare.

– I dag kostar det individen väldigt lite att börja studera senare eller dra ut på studierna.

Läget är säkert inte annorlunda i dag.

Så om de unga ger sig ut på arbetsmarknaden några år tidigare skulle inte behovet av att höja pensionsåldern vara lika stort, kan man tycka.

En annan uppmärksammad rapport kom från Socialstyrelsen, som för sjätte året i rad undersökt hur det står till med äldreomsorgen runt om i landet.

I 2018 års brukarundersökning fick 217 867 65-plussare med olika former av äldreomsorg möjlighet att medverka. 56 procent av dem, 122 822 personer, svarade på enkäten.

Av dem som har hemtjänst är 88 procent nöjda, och 81 procent av dem som bor på särskilt boende. Det är en minskning med en procentenhet i båda grupperna jämfört med 2017 års undersökning.

Men skillnaderna är stora.

– Kommunen med lägst andel nöjda i särskilt boende har 58 procent och kommunen med högst andel har 100 procent. Vad gäller hemtjänst varierar resultatet från 67 procent till 100 procent, säger utredaren Anna Ekendahl.

Den som bor hemma är mindre nöjd överlag med hur hemtjänsten fungerar medan den som bor på särskilt boende oftare klagar på att man inte har möjlighet till utevistelse.

Vill man kolla hur det står till i den egen kommunen är det bara att gå in på hemsidan, socialstyrelsen.se.

Sist men inte minst saxar vi några ord ur liberala skribenten Malin Lernfelts debattinlägg i Expressen häromdagen:

– I dag är de flesta – politiker och andra – överens om att pensionsåldern måste höjas och att vi alla behöver arbeta mer och längre för att klara välfärden. Vad vore då bättre för en nytillsatt statsminister 2018, än att markera vikten av just detta genom att satsa på primärt att tillsätta statsråd i åldern 55-plus. Gärna flera över 70. Låt oss slippa en studentikos regering med sköna unga killar och tjejer med rädda världen-komplex. Deras tid kommer.

Och så slutklämmen:

– I dessa populistiska tider måste vi ha människor med omfattande erfarenhet vid rodret. Inte barnungar med sin egen karriär och likes på sociala medier som högsta prioritet.

Just så.

På Nyfikengrå har vi i en rad artiklar uppmärksammat den nyvalda – alltför – unga riksdagen i flera artiklar. Fler kommer. Följ oss varje dag. läs och tyck gärna till!

Ingrid Kinne Lindgren, redaktör

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren