Folk, Tyckt

”Representationen av äldre under all kritik”

Curt Persson. Foto: Stefan Bladh/PRO

Curt Persson. Foto: Stefan Bladh/PRO

– Representationen av äldre på partiernas riksdagslistor är under all kritik.
Valsedlarna ska som helhet avspegla väljarkåren.

Vi har fått fler reaktioner på Sigfrid Leijonhufvuds krönika i förra veckan om avsaknaden av äldre på röstsedlarna. I dag är det PRO:s ordförande Curt Persson och moderaternas partisekreterare Kent Persson som ger sin syn på varför det är på detta sätt.

Curt Persson först:

– Representationen av äldre på partiernas riksdagslistor är under all kritik. PRO har tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna uppvaktat riksdagspartierna för att få till stånd en förändring.

I Almedalen presenterade PRO en rapport som visar att äldrefrågor är på undantag i svensk politik. Pensionärer utgör 25 procent av väljarkåren men endast två procent av riksdagspartiernas fem toppkandidater på samtliga riksdagslistor.

Det finns att göra. PRO:s arbete kommer att bli än viktigare efter valet för att driva äldres frågor, oavsett regeringskonstellation. Vi ska fortsätta att arbeta hårt för att sätta ett äldrepolitiskt avtryck.

Inte partiet centralt som styr

Så här förklarar Kent Persson varför så få äldre finns med:

Kent Persson. Foto: Ulrika Vendelbo/moderat.se

Kent Persson. Foto: Ulrika Vendelbo/moderat.se

– Våra valsedlar fastställs i respektive riksdagsvalkrets av ombud som representerar våra medlemmar i föreningarna. Det betyder att det inte är partiet centralt som styr över vilka som utses till riksdagskandidater och ställer heller inte olika grupper mot varandra.

Våra medlemmar deltar på olika sätt under hela nomineringsprocessen för att utse kandidaterna. Detta arbete pågår under en lång tid. Det blir då de regionala förutsättningarna och personerna som också speglar kandidaterna på våra valsedlar.

Våra rekommendationer talar om att valsedlarna som helhet på ett rimligt sätt ska avspegla väljarkåren vad avser ålder, mångfald, kön, geografisk spridning och olika yrkesbakgrunder.

Vår uppfattning är att äldre och yngre i lika hög utsträckning har ett intresse av att engagera sig politiskt och att kandidera till olika politiska församlingar.

Läs här vad SPF:s och SPRF:s ordföranden tycker.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren