Samhälle

-Riksdagen, inte pensionsgruppen, ska äga frågan om pensionerna

Jonas Sjöstedt. Foto: vänsterpartiet.

  • Det är inte Pensionsgruppen utan riksdagen som ska äga frågan om pensionerna.
  • Pensionsgruppens förslag är inte tillräckliga för att ge fler trygg pension och ålderdom.
  • Vi vill göra om pensionssystemet i grunden.

Det här är några av de besked Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt ger i Nyfikengrås sommarserie om riksdagspartierna och pensionerna.
Tidigare har vi fått svar av Ebba Busch Thor och Annie Lööf.

Hur ser du på den uppgörelse som Pensionsgruppen kom fram till i vintras?

– Vi ingår inte i Pensionsgruppen och står varken bakom den uppgörelse som resulterade i det pensionssystemet vi har idag eller den senaste uppgörelsen. Vi vill ha ett annat pensionssystem. Nuvarande pensionssystem är oförutsägbart och slår hårt mot låginkomsttagare och de som varit arbetslösa, sjuka, arbetat deltid eller av andra skäl inte arbetat ett helt yrkesliv. Dessutom är det orimligt att vår pension grundar sig i hur det går på börsen.

– Även om den nya uppgörelsen innehåller vissa förbättringar så består vår grundläggande kritik alltjämt. Förslaget att höja pensionsåldern riskerar dessutom att drabba många arbetare hårt. Det är redan idag många som arbetar inom tunga yrken såsom sjukvården, äldreomsorgen, byggbranschen och industrin som har svårt att klara av och orka arbeta tills de är 61 år. Innan en eventuell höjning av pensionsålder sker borde åtgärder vidtas för att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv. För det krävs att både arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras, dessutom behöver normalarbetstiden sänkas så att människor får mer tid för återhämtning. Vi vill därför genomföra en lagstadgad generell arbetstidsförkortning.

Hur ser konsekvenserna av den ut för samhället?

– Ett jämlikt samhälle är bättre för alla, både för enskilda och för samhället i sig. Nuvarande pensionssystem förstärker bland annat de inkomstklyftor som finns vilket ökar ojämlikheten. Vi vill ha ett system som är mer solidariskt och utjämnande mellan klass och kön.

– Vi tror inte att pensionsgruppens förslag är tillräckliga för att fler ska få en trygg pension och ålderdom. Höjningen av lägsta åldern för att gå i pension riskerar dessutom, som ovan nämnts, få en negativ påverkan för människors hälsa och ekonomi, vilket även resulterar i negativa effekter för samhället. Det krävs en större omställning i hela samhället för att uppnå långsiktigt trygga och hållbara pensioner än bara förändringar i pensionssystemet. Samhället och arbetslivet behöver bli mer jämställt, hållbart och modernt och framtidens kompetensförsörjning måste säkras. Detta är dock frågor som ligger utanför både pensionsgruppens och uppgörelsens område.

För den enskilde pensionären som inte lever på garantipension?

– Vi har inte gjort någon närmare analys av vad pensionsgruppens förslag innebär just för pensionärer som inte lever på garantipension.

Anser du att Pensionsgruppen är en bra modell för att hantera det svenska pensionssystemet?

– Nej, vi tycker att det är riksdagen som ska äga frågan.

Har ditt parti förslag till ändringar, i så fall vilka?

–  Vi vill göra om pensionssystemet i grunden. Till det låter sig göras vill vi bland annat höja garantipensionen och avskaffa både bromsen och den så kallade pensionärsskatten. Vi vill även föra över PPM-kapitalet till inkomstpensionen samt att framtida PPM-avgifter förs över till inkomstpensionssystemet.

Har du och ditt parti diskuterat att låta fler riksdagspartier ingå i gruppen?

– Nej, eftersom vi inte ingår i gruppen har vi ej diskuterat denna fråga.

Hur tänker du och ditt parti på frågan om den allmänna pensionsavgiften, APL?

– Vi vill att hela avgiften i framtiden går till inkomstpensionssystemet samt är beredda att höja avgiften i syfte att finansiera systemet samt öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Vad är din uppfattning om åldersrepresentativiteten i riksdagen?

– Vi anser att det är bra och viktigt med spridning av ålder, erfarenhet, bakgrund, kön med mera i riksdagen. I dag är andelen unga och äldre som sitter i riksdagen lägre än bland dem som får rösta. Vi ser gärna att fler unga och äldre tar plats i riksdagen, men vårt viktigaste fokus när det kommer till representativitet är att det ska vara en jämställd representation av kvinnor och män i riksdagen. Vänsterpartiet är det parti som bäst lyckats med en jämställd representation i såväl kommun, landsting som riksdag och som dessutom har flest kvinnor som listettor.

Har du själv agerat för att få in fler äldre i riksdagen?

– Våra listor bestäms regionalt så jag har inget inflytande över vilka som utses till kandidater.

Hur viktiga är äldrefrågor i höstens val för ditt parti, rangordna gärna på en skala ett till tio, där tio är viktigast.

– Det viktigaste för oss är att ta itu med de ekonomiska klyftorna och bygga ett jämlikt Sverige. Vi vill ha en ekonomi för alla – inte bara några få. Likaså vill vi skapa en välfärd att lita på. Allt detta berör i högsta grad äldre. De renodlade äldrefrågorna är viktiga för oss, men är inte högst prioriterade i höstens val. Svaret får därför bli en 7:a.

Tidigare intervjuer:

Hur ska det gå för KD?

Hela intervjun med Ebba Busch Thor här.

Centern vill snabba på förbättringar…

 

 

  1. Gunvor Elving

    Hej, vi har sökt information men hittar ingen. Om vi två nu pensionärer har investerat och sparat, men om en av oss skulle gå bort då kommer ju barn att begära ut sin laglott.Vad gör då den som blir ensam kvar? Hur kan man förbereda sig.Eller måste den ena sälja allt och tömma sina konto.Och flytta till ett äldreboende för att ge barnen det dom har rätt till?Vår yrkesgrupp har inte haft dom bästa möjligheter att spara för sådant.Svårt och hemskt nog som det är. Vi bara undrar var vi kan läsa om sådana situationer. Gunvor Elving.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren