Samhälle

Riksrevision på morfars tid…

”Något är ju fel i Riksrevisionen. En av tre riksdagsvalda chefer har sagt upp sig då personalkritik präglade en rad DN-artiklar. Det har blivit sommarveckans mediedrev.” Så kommenterar en ledarskribent , Åke Wredén på Eskilstuna-Kuriren, den senaste tidens avslöjanden om den myndighet som ska granska det offentliga Sverige.

Vi på Nyfikengrå nöjer oss med att plocka fram några citat ur en gången revisionstid, i liberalen Gustav Roséns memoarer I koja och residens (Bonniers). Han deltog som statsrevisor – motsvarande dagens riksrevisor – i flera revisioner på 1920-talet.

Här några axplock ur boken:

… Av någon anledning fick jag som statsrevisor deltaga i sex revisioner, därav två under ett år – 1924 – i anledning av budgetårets omläggning. och på denna tid blev det möjligt att gå igenom det mesta av statsförvaltningen, en del rätt grundligt…

….I betraktande av den viktiga uppgift, som grundlagsenligt tillkommer statsrevisionen, synes det angeläget att densamma icke genom former, som utåt kunna göra intryck av bristande objektivitet, äventyrar möjligheten att utöva denna sin uppgift….

…En verklig ogräsflora anträffades inom kommittéväsendet, där någon tidigare granskning ej torde ha ägt rum…

Mer finns att läsa om Gustav Rosén och hans gärningar i en nyutkommen bok, skriven av två barnbarn, Ingrid Kinne Lindgren och Susanna Rosén. Den heter Två systrar om sin morfar Gustav Rosén – tidningsman – riksdagsman – statsråd – landshövding – odlare (Beijbom Books). 

Läs mer här!

 

  1. Monika Olin Wikman

    En imponerande statsmannagärning. Att han dessutom var trädgårdsentusiast och spred odlingens kunskap hängde väl ihop med att många i bygderna behövde komplettera till försörjning. Men förstås ett brinnande intresse i sig – jag lägger märker till ordvalet att han vid revision hittar en ”ogräsflora inom kommittéväsendet..”

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren