Folk, Lyssnat

Risken för demens ökar om livet känns hopplöst

Föreläsaren Miia Kivipelto och moderatorn Helge Skoog, två av huvudpersonerna på Hjärnans dag. Foto: Ingrid Lindgren

– Studier har visat att änkemän riskerar att få demens i större grad. Nu tittar vi närmare på psykosociala faktorer som känslor, ensamhet och hopplöshet. Det berättade en av Sveriges främsta minnesforskare, professorn vid Karolinska institutet Miia Kivipelto, vid Hjärnfondens temadag Hjärnans dag i torsdags.

Demensfrågan stod för ett av de tunga inslagen under dagen. Oscarsteatern i Stockholm var fylld med intresserade åhörare. Professor Miia Kivipelto kopplade genast greppet och fick oss alla att lyssna intensivt på det hon sa:

– Hjärnans sjukdomar är vanligare än cancer och blodkärlssjukdomar tillsammans.

– Om vi lyckas försena debuten i fem år skulle det innebära att 50 000 färre insjuknar.

–  Om man är ensam och tycker att livet är svårt ökar risken att få demens. Den som blir änka eller änkling i medelåldern är starkt relaterade med ökad demensrisk.

Nu vill Miia Kivipelto studera hur sambandet mellan depression och demens ser ut. Och om det går att minska risken för demens om man behandlar depression på ett tidigt stadium. Hon berättar också att man är på väg att ta fram en webbaserad sida, där man själv kan se om man är i riskzonen.

– Det finns mycket man kan göra för att förebygga demens.

Det är inga konstigheter, vi har alla hört det förut. Råden är ungefär desamma som för hjärtsjukdomar:

Ät medelhavskost. Se till att hålla vikten (i medelåldern, när man är över 70 finns det inga tydliga samband) och blodtrycket i schack, BMI ska ligga under 30 och blodtryck under 140. Ingen rökning. Håll koll på B12, ett vitamin som ofta ligger lågt hos äldre.

Hur är det med alkoholintaget, undrar någon i publiken. – Jag kan inte rekommendera vin som minnesmedicinering, blir professor Kivipeltos raka svar.

Regelbunden motion kan göra underverk. Motion 2-3 gånger i veckan 30 minuter/gång ger 50 procents minskad risk för demens! Man kan till och med se att den grå hjärnsubstansen ökar i volym av fysisk aktivitet, berättar hon.

Nu har en ny stor studie dragits igång, Finger, där alla riskfaktorer för första gången tas in samtidigt. 1 200 personer i sex städer ingår i studien som ska pågå till slutet av 2013, med ett resultat som kan presenteras 2014. Redan efter ett år kan forskarna se ”fantastiska resultat” med ”bara” livsstilsförändringar hos försökspersonerna som kostråd, motion och minnesträning.

Ordet demens betyder ordagrant ”utan sinne” Demens är en samling sjukdomar som drabbar allt fler. Varannan svensk riskerar att insjukna i en demenssjukdom om utvecklingen fortsätter. 40 procent av alla personer över 90 år har i dag någon sorts demenssjukdom. Demens är ett samlingsbegrepp för ett antal sjukdomar där minnet försämras, personligheten ändras och den intellektuella förmågan går ner. Alzheimer är den vanligaste formen av demenssjukdom.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren