Samhälle

S: -Vi tar ansvar för höjda och trygga pensioner

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

– För att kunna garantera trygghet krävs politisk stabilitet och beslut som inte ändras efter varje val. Pensionsgruppen har visat sig vara ett bra forum för det.

– Pensionsgruppen består av de partier i riksdagen som står bakom pensionsöverenskommelsen. Det gör inte övriga partier.

I dag är det dags för Socialdemokraterna som sista parti ut i vår sommarserie om pensionerna. Det gör man som ett kollektiv, till skillnad från övriga riksdagspartier där vi fått svar från partiledare och riksdagsledamöter. Sverigedemokraterna väntar vi fortfarande svar ifrån. (Se alla intervjuer i fotnoten i slutet av artikeln).

Vi låter de ursprungliga frågorna stå kvar, även om det är ”partiet” som sådant som svarar:

Hur ser du på den uppgörelse som Pensionsgruppen kom fram till i vintras? 

Det är en mycket viktig överenskommelse där vi gemensamt tar ansvar för höjda och trygga pensioner, både för dagens och framtidens pensionärer.

Hur ser konsekvenserna av den ut för samhället? 

Överenskommelsen innehåller många olika delar, men den viktigaste konsekvensen är höjda pensioner för vanligt folk. Det är huvudpoängen med överenskommelsen. För det krävs många olika åtgärder: ökad trygghet för de som har det tuffast, möjligheten att arbeta längre, inte minst genom förbättrat arbetsmiljöarbete, ett reformerat premiepensionssystem och mer jämställda pensioner.

För den enskilde pensionären som inte lever på garantipension? 

Överenskommelsen kommer leda till ett starkare pensionssystem, vilket ökar tryggheten för alla pensionärer. Den slår fast att både garantipensionen och bostadstillägget ska höjas, men också att få på plats ett nytt tryggt premiepensionssystem.

Dessutom har Socialdemokraterna föreslagit höjda pensioner med upp till 600 kronor per månad för de som har jobbat hela livet men ändå har en låg pension. Vi står även fast vid att den orättfärdiga pensionärsskatten ska vara helt avskaffad 2020.

Anser du att Pensionsgruppen är en bra modell för att hantera det svenska pensionssystemet? 

Pensioner är ett långsiktigt åtagande och handlar om väldigt mycket pengar. För att kunna garantera trygghet krävs politisk stabilitet och beslut som inte ändras efter varje val. Pensionsgruppen har visat sig vara ett bra forum för det.

Samtidigt ska man komma ihåg att Pensionsgruppen inte är något annat än sex partier som bestämt sig för att samarbeta. Sverige behöver mer av blocköverskridande samarbete, inte mindre.

Har du eller ditt parti förslag till ändringar, i så fall vilka? 

Pensionsgruppens arbetssätt fungerar bra, även om det alltid finns utrymme för förbättringar.

Har du eller ditt parti diskuterat att låta fler riksdagspartier ingå i gruppen? 

Pensionsgruppen består av de partier i riksdagen som står bakom pensionsöverenskommelsen. Det gör inte övriga partier.

Hur tänker du kring frågan om den allmänna pensionsavgiften, APL?

Vårt mål är den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. Det är den nivå vårt pensionssystem ursprungligen var tänkt att leverera. För att nå målet krävs ett stegvis längre arbetsliv men även högre avgifter. Vi vill stärka den allmänna pensionen genom att höja ålderspensionsavgiften.

I den ursprungliga pensionsöverenskommelsen från 1994 slogs det fast att den samlade pensionsavgiften skulle ligga på 18,5 procent av lönen, men efter en justering blev den i praktiken 17,21 procent. Socialdemokraternas utgångspunkt är en engångshöjning på åtminstone 1,29 procentenheter, vilket skulle återställa den avgiftsnivå som ursprungligen avsågs.

För en genomsnittspensionär kommer det motsvara höjd pension med över 1 000 kronor i månaden i dagens penningvärde.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Vad är din uppfattning om åldersrepresentativiteten i riksdagen?  Har du själv agerat för att få in fler äldre i riksdagen? 

Socialdemokraterna tycker att det är viktigt med en så bred representation som möjligt i alla beslutande församlingar, såväl riksdag som i kommuner och regioner/landsting.

I våra stadgar slår vi fast att vi ska vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människors vardag. I den uppgiften ingår att våra förtroendevalda ska spegla befolkningen i stort, inte minst vad gäller en god åldersspridning.

Vi har idag flera riksdagsledamöter mellan 60-65 år, och ännu fler ute i landets kommuner och regioner/landsting. Bland partiets medlemmar finns även en stor andel äldre, vilket vi värdesätter med tanke på den gedigna erfarenhet som man besitter efter ett helt arbetsliv.

Hur viktiga är äldrefrågorna för dig och ditt parti?

Äldrefrågor är bland Socialdemokraternas mest prioriterade frågor. För oss är det självklart att alla äldre i Sverige ska känna trygghet. Därför behöver pensionärers ekonomi, men också välfärd, förbättras.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vi höjt bostadstillägget två gånger, fyrdubblat tandvårdsbidraget, infört avgiftsfri öppenvård för våra riktigt gamla, satsat på mer personal i äldreomsorgen och infört ett investeringsstöd för fler äldrebostäder. Jämfört med när den borgerliga regeringen satt vid makten har Sveriges pensionärer i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad. Det är bra, men vi behöver göra mer.

Om Socialdemokraterna vinner valet i höst kommer därför skatteskillnaden mellan pensionärer och de som arbetar vara helt borta till 2020. Pension är uppskjuten lön och ska därför beskattas på samma sätt. Vi vill också se till att höja pensionerna för de som arbetat ett helt liv med låg lön. Därför vill vi skapa ett särskilt tillägg till den allmänna pensionen på upp till 600 kronor per månad. Dessutom har vi redan kommit överens om att höja både garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har det tuffast.

Socialdemokraterna går till val på att den allmänna pensionen ska stärkas och kommer att driva förslaget i Pensionsgruppen. Målet är att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen.

Läs tidigare intervjuer här:

Ebba Busch Thor.

Annie Lööf.

Ulf Kristerson.

Jonas Sjöstedt.

Barbro Westerholm.

Rickard Persson.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren