I somras kunde vi plötsligt höra ett nyhetsinslag i radion om väldigt långa väntetider, över ett år, på behandling för många av de ca 10 000 män som varje år drabbas av prostatacancer.

Under de senaste åren har Sveriges kommuner och landsting tagit fram ett standardiserat vårdförlopp för prostatacancer bland annat för att korta väntetider och bidra till jämlik behandling oberoende av var man bor.

Trots detta är väntetiden på behandling för väldigt många fortfarande närmare ett halvår. Många får vänta ännu längre.

Göran Hellberg.

Prostatacancerförbundet har ca 10 500 medlemmar. Nyfikengrå ringde upp generalsekreteraren, Göran Hellberg för att höra hur han ser på situationen för prostatacancerdrabbade:

̶̲͟ Det nya vårdförloppet har ett mål på högst 60 dagars väntetid för behandling. Fortfarande ligger dock medianväntetiden på 151 dagar. Det kan vi jämföra med 20 dagar för behandling av bröstcancer…

Och vad tror du det beror på?

– Större öppenhet och framgångsrik opinionsbildning kring bröstcancer har påverkat myndigheterna. Prostatacancer kan fortfarande vara lite skämmigt och inget man skyltar med.

Hur ser behandlingsläget ut?

– PSA-proven har säkert betytt en del för diagnosticeringen, men det är ett trubbigt instrument och myndigheterna har inte velat erbjuda det fritt eftersom det kan medföra överdiagnosticering och kan skapa mer oro än hjälp.

– Nu finns ny forskning som gett en säkrare metod ”Stockholm3”, för diagnos. Då tas inte bara prov på PSA-proteinet utan även på tre andra proteiner. Man har dessutom kommit fram till att ärftligheten är viktigare än man tidigare trott.

Och vad händer nu?

– Sannolikt kommer Socialstyrelsen tack vare den nya forskningen byta fot och ändra sina riktlinjer nästa år så att diagnosticeringen av prostatacancer, screeningen, bli mer tillgänglig. Det är i så fall unikt. Vi har också att jobba med en ojämlik tilldelning av mediciner beroende på vilket landsting du tillhör.

Vill du veta mer om prostatacancer? Läs Inge Josephsons artikel i morgon.