Krönika, Läst, Upplevt

SÅNT VI BARA GÖR – ny bok

När vi umgås- sånt vi bara gör - Foto: Tom Engström

Tråkig bok att se på – rolig bok att läsa.

När man ser den här boken ser den lika tråkig ut som Institutet för språk och folkminnen låter. Och tänk så fel det är – i båda fallen.

Tre docenter, Jenny Nilsson, nordiska språk, Susanne Nylund Skog, folkloristik och etnologi, jämte Fredrik Skott, folkloristik, som alla arbetar vid Institutet för språk och folkminnen och tillsammans samlat har samlat material till en bok som verkligen öppnar ögonen för hur mycket av det vi gör bygger på sådant som vi knappast ens tänker på det utan bara gör.

Boken är utgiven av Carlssons förlag i Gamla Stan i Stockholm och är full av exempel på hur vi hälsar, tar i hand – eller inte tar i hand – och då kan det istället ta hus i helvete och invandrarhatet visar fram sitt fula nylle.

Exempel på uppsats i boken

I andra fall står vi lätt generade, litet vilsna och vet inte om vi ska kramas eller inte, bocka eller niga, säga du – eller som många unga idag- säga ni och få ilskna blickar från dem som var med och tog bort detta förnedrande överståtsord och inte vill se att det tar sig in i samtalen igen.

Här får vi bakgrunden till det vi gör och kan sätta oss in i den historia som ligger bakom det vi gör och säger utan att egentligen veta varför.
Boken bygger på små uppsatser som är högst tre sidor långa och följs av fakta, t.ex. forskning och kanske andra skrifter kring exemplet och en kort beskrivning av uppsatsens författare.

Fakta o författare

Och författarna är många, mellan sjuttio och åttio stycken, som delar med sig av sitt vetande.
Men detta är på sätt och vis också bokens svaghet.
Just som man hinner bli sugen på att få veta mer om det man precis har upptäckt är uppsatsen slut.

Att då börja botanisera i listan över faktalitteraturen ligger litet för långt bort och man väljer ofta hellre att leva med tomheten.

Listan över allt vi bara gör är lång som en mur där varje tegelsten är liten men tillsammans ger en mur på många meter.

Boken är nästan 300 sidor och är uppdelad på tolv kapitel som alla inleds med orden: Sånt vi bara gör…
    – i början – för att orientera oss – på egen hand – med tekniken
    – med ord och namn – tillsammans – med varandra – med kroppen

plus några några ytterligare kapitel, som alla har mellan fem och tio uppsatser var.

Det är alltså väldigt mycket vetande i en bok som kan köpas i bokhandeln eller på internet för mellan 220 och 360 kronor.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren