Folk, Tyckt

SD: Vi ser positivt på en äldreomsorgsförsäkring

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg svarar i dag Sverigedemokraternas Per Ramhorn på frågor om finansieringen av äldreomsorgen:

Fråga: Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboendena fortsätta att minska, kommer personalförsörjningen att klaras, kommer kvaliteten att motsvara de önskemål som kommer att finnas bland blivande äldre och kommer valfriheten att öka?

Per Ramhorn: Sverigedemokraterna vill se en fullgod äldreomsorg som garanterar att omsorgen präglas av respekt, lyhördhet och valfrihet. Vi vill bygga fler trygghetsboende, se till att det finns fler händer i vården, att matkvaliteten förbättras så att nylagad och näringsrik mat alltid ges och att den sociala samvaron är i fokus.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen from 2014 och framöver till 2035? Hur ställer ni er till att utreda en äldreomsorgsförsäkring?

Per Ramhorn

Per Ramhorn

Per Ramhorn: Sverigedemokraterna finansierar sina satsningar inom äldreomsorgen genom en omprioritering. Vi väljer att bl.a. minska den kommande asyl- och anhöriginvandringen.
Gällande äldreomsorgsförsäkringen så är vi positiva till att utreda de möjligheter som finns med detta.

Fråga: Hur ser ni på konsekvenserna av att inte ta i frågan nu?

Per Ramhorn: Det kan betyda att kvaliteten minskar och att äldreomsorgen på sikt blir sämre samt att möjligheterna för äldre att påverka sin egen omsorg minskas.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren