Folk, Läst, Tipsat

Senioruniversitetet – en framgångssaga för livslångt lärande

Foto: Christina Eidem.

Catherine Dahlström, föreningens ordförande. Foto: Christina Eidem.

Har du drömt om att lära dig lite kinesiska, eller att förstå latinets betydelse för västerländska språk; kanske fräscha upp din gamla skoltyska? Att äntligen få fördjupa dig i konst, filosofi, litteratur, musik, arkitektur, släktforskning….? Eller, you name it! Och du hittar det säkert i Senioruniversitetet i Stockholms kurskatalog.

Här finns hundratals arrangemang: studiecirklar, föreläsningsserier, universitetskurser, vandringar, exkursioner om allt möjligt för dig som fyllt 55 och är pensionär.

I kurskatalogens inledning talas om ”den gyllene åldern” – dvs svenska seniorers rika och harmoniska liv och där Senioruniversitetet vill bidra som förgyllare.

Målgruppen sägs vara personer som lämnat det ordinarie arbetslivet, antas ha sämre ekonomi än yrkesarbetande och är lediga på dagtid.

Spikrak utveckling

Det är fint tänkt och sedan starten för tjugotre år sedan har verksamheten utvecklats spikrakt uppåt. Från noll till i dag 5 700 medlemmar. Och det är inte så konstigt. Arrangemangen är professionella, lärare och föreläsare högt kvalificerade. Och så växer förstås målgruppen…

En verklig bonus är också att det är så förmånligt ekonomiskt för oss i den ”gyllene åldern”: ofta bara runt halva priset för t ex en språkkurs jämfört med vad det kostar hos stora studieförbund som ABF, Medborgarskolan eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Nyfiken Grå fick en pratstund med Catherine Dahlström, ordförande i föreningen, tungt meriterad inom genus- och kvinnoforskningen, tillika docent och tidigare lektor i engelska vid Stockholms universitet.

Vad har du för tankar om äldre och utbildning?

– Frågan är kanske fel ställd. För äldre är det inte längre en fråga om utbildning snarare bildning. Äldre har med andra ord inte samma instrumentella motivation som ungdomar som ska förbereda sig för yrkeslivet.

– För många av våra deltagare ges möjlighet att syssla med sådant som de aldrig haft tid för i sina yrkesliv och för andra är det ett sätt att öppna dörrar de inte ens visste fanns. Vad gäller språkstudier tror jag att det är ofta fråga om att återuppliva tidigare färdigheter eller försöka bibehålla dessa. Vad gäller till exempel antik grekiska eller arabiska är det nog en önskan att ta till sig något nytt – kanske en utmaning för de små grå cellerna.

– Vår verksamhet kan verkligen ses som hälsofrämjande delvis genom intellektuell stimulans men också genom de sociala kontakter som uppstår. Särskilt i studiecirklar är gruppgemenskapen mycket viktig. För en del, särskilt ensamstående, erbjuder vårt utbud en möjlighet att strukturera dagen. Jag möter änkor som säger att utan oss hade de gått under. Följaktligen försöker vi upprätthålla föreningskänslan trots att verksamheten är så omfattande

Hur har medlemsutvecklingen till dagens 5 700 varit sedan starten 1991?

– Vi började i liten skala med huvudsakligen studiecirklar och tisdagsföreläsningar. Första stora hopp upp var för ca 10-11 år sedan när vi för ovanlighetens skulle annonserade. Sedan dess har antalet medlemmar ständigt ökat med några hundra varje år – lite fler sedan 40-talisterna började gå i pension.

Varför har åldersgränsen satts just till 55?

– De första grundarna, som var inte mer än 60 när det hela började, tyckte att vi behövde nya yngre medlemmar. Det var dessutom under den tid då många fick avtalspension. Åldersgränsen är nu föremål för diskussion

Hur har kursutbudet förändrats sen start?

– 1999 var antal arrangemang 63 och större delen var studiecirklar. I dag ges ca 220 studiecirklar. Under tiden har vi utvecklat föreläsningsverksamheten till att omfatta ungefär 20 tematiska serier varje termin och besök på konstmuseum och stadsvandringar har kommit till. Nu har vi börjat utveckla exkursioner kring t ex naturgeografi och stadsplanering.

Senioruniversitetets lokaler på Hagagatan i Stockholm gör inte mycket väsen av sig…. foto: Inge Josephson

Senioruniversitetets lokaler på Hagagatan i Stockholm gör inte mycket väsen av sig…. foto: Inge Josephson

– Eftersom tisdagsföreläsningarna som drar en publik på dryga 700 personer alltid är översökta initierade vi 2013 även torsdagsföreläsningar med samma upplägg, det vill säga tio föreläsningar kring olika ämnen. 2002 började vi med universitetskurser främst i humaniora.

Inom vilket kursområde är intresset störst?

– Språk, i första hand italienska. Föreläsningar om jazz drar alltid stor publik. Andra mycket populära och alltid övertecknade serier har varit internationella utblickar (forna Sovjetstater) men även en serie om minne och om makt.

Vad är det som gör att priset för studiecirklar kan hållas så lågt i förhållande till andra studieförbund (se jämförelsen)?

– Huvudsakligen är det låga administrativa kostnader och avsaknad av byråkratisk överbyggnad. Ersättningen till studiecirkelledare ligger något över det gängse

Prisjämförelse:
Senioruniversitetet: Nybörjarkurs spanska 850 kr
Folkuniversitetet (Stockholm): 2 475 kr
ABF: 1 700 kr
Medborgarskolan: 1 750 kr
Studieförbundet Vuxenskolan: 1 500 kr

Vilken roll spelar volontärerna (dv de som jobbar gratis) för prisbilden?

– De kanske representerar en och en halv tjänst – bemanning av telefon och reception. Avgörande är nog att hela programverksamheten, planering och genomförande sköts av frivilliga krafter. Det finns arvoderade studierektorer för cirklar och universitetskurser men arvodena är mycket blygsamma liksom för föreläsare.

Hur är könsfördelningen på kurser och arrangemang?

– Totalt är ca 70 procent av medlemmarna kvinnor. Männen är särskilt dåligt representerade på de litterära arrangemangen. De finns oftare inom naturvetenskap och teknik, statskunskap, filosofi och historia.

Hur ser åldersfördelningen i stort ut?

Vi för ingen statistik över hur det ser ut i de olika arrangemangen men äldsta deltagaren är 98 och vi har nog några mellan 55 och 60.

Finns det någon del som sticker ut i det avseendet?

I huvudsak är deltagare på universitetskurserna yngre (nypensionerade) än de som går på andra föreläsningsserier.

Hänga på låset…

Den 14 augusti kl 00.00 släpps höstens kurskatalog på nätet: senioruniversitet.se och anmälningar börjar tas emot. Då gäller det att hänga på låset om du vill ha plats på attraktiva kurser. Du kan också beställa kurskatalogen i förväg och anmäla dig per post.

Fakta om Senioruniversitetet:

1991 bildades Föreningen Stockholms Pensionärsuniversitet på initiativ av Folkuniversitetet /Kursverksamheten vid Stockholms universitet. 2000 ändrades namnet till Föreningen Senioruniversitetet i Stockholm.

Den ideella föreningen har samarbetsavtal med Folkuniversitetet. Verksamheten var från början huvudsakligen studiecirklar i bl a språk, litteratur, historia och konsthistoria och föreläsningsserier.

Sedan hösten 2002 ges även grundläggande universitetskurser och föreläsningsserierna har utökats. Senioruniversitetet omsätter nästan 10 miljoner, har ett blygsamt statsbidrag på 300 000 kr och visade 2014 ett överskott på dryga miljonen.

Många av studiecirklarna arrangeras i kanslilokalerna på Hagagatan 1 i centrala Stockholm. Där finns också två fast anställda: kanslichef och kursansvarig. Senioruniversitet med varierande utbud finns inte bara i Stockholm utan i ett 25-tal städer runt om i landet.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren