Debatt, Samhälle

Ska gamlingarna vara tacksamma för att de hängt med i välfärdsutvecklingen?

Foto: vårdanalys.se.

– Även om det självklart finns vissa undantag, så har äldreomsorgen aldrig varit så bra som den är i dag.

Häromdagen publicerade vi detta uttalande av chefsekonomen Annika Wallenskog och äldreomsorgssamordnaren Greger Bengtsson vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Samhällsdebattörerna Monika Olin Wikman och Berit Rollén kommenterar deras påstående i ett debattinlägg för Nyfikengrå:

-Annika Wallenskog och Greger Bengtsson hävdar att äldreomsorgen aldrig varit så bra som idag och jämför med flerbäddssalar på långvårdskliniker förr i världen. Och nu minsann finns det moderna äldreboenden.

Men hallå! Moderna bostäder har väl alla fått.

Förr i världen vaknade en del med is på vattentunnan i det kalla huset, en del var mycket fattiga, sjukdomar härjade, många fick knapphändig utbildning , det var inte tal om det liv vi har  idag. Det vet vi alla.

Menar Wallenskog och Bengtsson att gamlingarna ska vara glada och tacksamma för att ha fått hänga med i välfärdsutvecklingen?

Vidare säger Wallenskog och Bengtson att nio av tio är nöjda med den omsorg de har.

Vilka undersökningar de refererar till är oklart. Om det är Öppna jämförelser ( Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre, jämförelser mellan kommuner och län, Socialstyrelsen och SKL ) hade det varit klädsamt att tala om att svarsfrekvensen på dessa enkäter är låg.

Hälften har svarat

Här redovisas att 89 procent är nöjda med hemtjänsten och 82 procent med särskilt boende. Men observeras bör att det bara är hälften av alla i särskilt boende som svarat och 65 procent av dem som har hemtjänst.

Det är också osäkert vem som svarar. Det kan vara de anhöriga eller till och med ibland personalen själv.

Hur ska kvalitetskraven uppfyllas?

Wallenskog och Bengtsson har rätt i att vi står inför stora utmaningar. Med all den kunskap SKL besitter hade det varit intressantare att få veta hur kvalitetskraven ska uppfyllas, rekryteringsbehovet av kompetent personal ska lösas framöver och hur antalet –moderna- äldreboenden ska öka.

Men framförallt hur den långsiktiga finansieringen av äldreomsorgen ska klaras – så att vi äldre ska kunna räkna med att få våra behov tillgodosedda utan att gå till domstol och att  bli jämlikt bemötta i det moderna samhället.

Berit Rollén och Monika Olin Wikman

Fotnot: Läs hela artikeln här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren