Samhälle

-Skammen måste riktas mot partier som bortser från 65-plussare

- Vi hade gärna sett en bättre representation av äldre, säger Anders W Jonsson.

-Det finns en åldrandets essens, och det är livserfarenheten. Den borde värderas högre.

Så lyder slutklämmen i gårdagens DN-ledare om åldersfördelningen i den nya riksdagen. Sex av de 349 ledamöter är nu över 65 år. Det är lika med 1,7 procent jämfört med 2,5 procent i förra valet.

– Detta trots att 27 procent av väljarna är över 65, säger PRO-ordföranden Christina Tallberg i ett uttalande på hemsidan. Hon fortsätter:

Christina Tallberg.

– Partierna måste skärpa sig. Man måste absolut rikta skammen mot de politiska partier som bortser från att en stor grupp av väljarkåren absolut inte finns med bland deras företrädare.

Som vi skrev i veckans nyhetsbrev:

”Av detta kan man också dra slutsatsen att flera partier står utan seniora ledamöter. Fyra partier har lyckats med denna ”bedrift”: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Skampåle allihopa!”

Nyfikengrå har försökt få kommentarer från de fyra partierna. Vi har så här långt fått svar från ett av dem, Centerpartiet.

Så här svarar Anders W Jonsson som är partiets gruppledare i riksdagen på våra frågor: 

Vad är er kommentar till detta facit?

A J: Det är viktigt med en bredd av erfarenheter i riksdagen. Centerpartiet hade gärna sett en bättre representation av äldre och det är nu viktigt att vi arbetar för att öka det engagemanget och se till att fler tar plats i det politiska samtalet. Det finns många sätt att lyssna in åsikter från dessa väljare och bland annat är Centerpartiets seniornätverk viktiga i det arbetet.

Ditt parti är ett av fyra som helt saknar representation av åldersgruppen 65-plus. Hur ser ni på detta faktum?

A J: Det är upp till medlemmarna i respektive valkrets att besluta över vilka listor som ska finnas. Våra nomineringskommittéer som föreslår listor arbetar efter riktlinjer där mångfald och till exempel ålder är en viktig del. Centerpartiet kommer fortsätta lyfta äldre kandidater som är en viktig del av vår medlems- och väljarkår.

Är ni nöjda med resultatet?

A J: Centerpartiet hade gärna sett fler äldre representanter i riksdagen. Vårt seniornätverk som engagerar äldre är en viktig del i att lyssna in denna väljarkår.

Om inte, vad gick fel?

A J: Det är våra medlemmar i respektive valkrets som sätter sina egna listor och i det arbetet kommer vi fortsatt att stärka vikten av mångfald.

Kommer det här att betyda något för kommande riksdagsval?

A J: Det är viktigt att vi fortsätter jobba för att lyfta äldre kandidater i valen och ser till att fler engagerar sig.

Har ni ytterligare någon kommentar?

A J: Äldre är en viktig väljargrupp och vi vill gärna se att fler engagerar sig. Vårt seniornätverk är viktigt för oss för att hela tiden engagera och lyssna in äldres åsikter.

Läs också vad Barbro Westerholm tycker.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren