Debatt, Krönika, Vetande

Skribentens bryderi – hur ska jag välja?

Än finns Svenska Akademins ordlista i bokform

 I min förra språkkrönika tog jag upp ett par ord som med tiden fått ändrade villkor för sin existens: lite och tidsplan. Från att tidigare ha betraktats som talspråkligt (lite) eller bara mindre formellt (tidsplan) är nu de båda orden de som rekommenderas av språkvården. Inte litet och tidplan. Och ändå var det just dessa båda senare ord vi fick lära oss att prioritera en gång i tiden.

Prova och pröva

Det finns andra ordpar som under årens lopp har vållat huvudbry, men som nu är lätta att använda. Jag tänker till exempel på orden prova och pröva.

Det är väl inte bara jag som minns hur viktigt det var att skilja på dessa båda ord? Man provade kläder men prövade om isen höll.

I dag är prova och pröva synonymer. Ordet prova betyder enligt SAOL (Svenska Akademiens ordlista, 2015) ’använda på försök’ och pröva betyder ’prova’ (sic!). Det går alltså numera bra att gå in i provhytten och pröva om tröjan passar … Orden är med andra ord utbytbara.

Dock, här måste jag smyga in en liten brasklapp. I uttryck som ”i nöden prövas vännen” är det trots allt pröva som gäller. Att sätta på prov (att pröva någon eller något) är fortfarande någonting annat än att prova något.

Båda och bägge

Ett annat ordpar som det har funnits anledning att fundera över är båda och bägge.

Jag levde länge efter ”regeln” att ordet bägge var talspråk och alltså skulle undvikas i formella sammanhang. Särskilt i skrift, förstås.

I dag finns inga sådana restriktioner. Enligt SAOL är i dag de båda orden, bägge varianterna, utbytbara.

Ned och ner

Den här utvecklingen är ganska vanlig. Vi har vant oss vid att tänka att om ett ord har två olika former, en talspråklig och en mer formell, så är det den formella som ska användas i skrift. Men ofta är det numera läge att tänka om. Eller vad sägs om valet mellan ned och ner?

Ner är talspråk har vi lärt oss. I skrift skulle det generellt ersättas med ned. Så är det inte längre. Nu är det valfritt. Vi kan skriva att han ramlade ned eller att han ramlade ner. Båda fungerar. Det är väl snarast så att ned kan kännas onödigt formellt i en mening av detta slag.

Men, i sammansättningar lever ned kvar. Vi bryter ner, slår ner och skär ner men i orden nedbruten, nedslagen och nedskärning är det ned som gäller.

Hur ska man välja?

Det ska bli spännande att se vilka andra ordpar som kommer att gå förändringar av det här slaget till mötes. Småningom får vi veta. Eller borde jag kanske skriva: Så småningom får vi veta? Här finns det alternativ. Hur ska man välja?

En titt i SAOL bekräftar min aning: båda går lika bra. Ordet småningom betyder enligt ordboken ’med tiden’. Och uttrycket så småningom betyder – ’småningom’!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren