• Situationen inom vården och omsorgen är ansträngd.
  • Bristerna är stora i det särskilda boendet.
  • Anhöriga tvingas ta ett allt större ansvar.
  • Personal- och kompetensbrist är ett hot i många kommuner.
  • Samverkan mellan huvudmännen är ofta bristfällig.

Vad är detta? Jo, en lägesrapport från Socialstyrelsen från 2002 som äldreexperten Gunnar Degerman plockat fram och uppmärksammar i sin blogg Seniorpolitik, tankar inför framtiden.

Som om inte detta vore nog lyfter han även fram den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken som riksdagen beslutade om 1997 (Prop 1997/98:113).

– Redan i den planens uppföljning klagade Socialstyrelsen över att insatser saknades och att implementeringen hade kommit av sig, skriver Gunnar Degerman. Han fortsätter:

”Och – som sagt – listan upprepar sig idag.
Efter 20 års handlingsplanerande och tjat från både myndigheter och medborgare borde politiken äntligen se till att komma till skott och faktiskt göra det som man en gång hade föresatt sig. I det här fallet är senfärdigheten inte vårdnadssvek men väl omvårdnadssvek.
Motorn går, det är bara att släppa upp kopplingen.”

Sällskap för litterära gamlingar

Nyheten når oss via radion: Medlemmarna i litteratursällskapen , åtminstone i norra Sverige, består av en åldrande skara.

Radions kulturnytt gjorde nyligen en enkät och hittade mest bara seniorer bland medlemmarna.

Några exempel: Pelle Molin-sällskapet har nästan enbart medlemmar i pensionsåldern, men är stolta över att den nya sekreteraren är 70-talist.

I Eyvind Johnson-sällskapet ligger snittåldern runt 60.

I Alfhild Agrell-sällskapet är ”många i den glada och friska pensionsåldern med några få undantag”.

Och i Lars Ahlin-sällskapet är medelåldern ”tämligen hög ; som blir allt högre eftersom folk inte lämnar sällskapet i takt med att yngre inte tillkommer”.

Undantaget skulle kunna sägas vara Sara Lidman-sällskapet. Där beskrivs medelåldern som hög, ”men det finns även en grupp yngre personer särskilt i Västerbotten, Umeå och Skellefteå, som har Sara som skrivande förebild och inspiration.”

Så bra att det finns så många engagerade gamlingar, och en och annan yngre, det kan aldrig vara fel.

Inspiration

På Nyfikengrå bjuder vi på berättelser som berör. Men också inspirerande tips för mat- och filmroade, skrivna av bland andra Jurek Holzer, Ingrid Eriksson och Mia Bjelkholm.

Följ oss, tipsa om oss, kommentera gärna här på sidan, eller på facebook!

God läsning!

Ingrid Lindgren, redaktör och ansvarig utgivare