Kultur, Upplevt

Slavarna och släkten De Geer

Släkten och slavarna av Carl Johan De Geer. Utställning i Södertälje konsthall 18 maj - 8 augusti.

EN KONSTUTSTÄLLNING I SÖDERTÄLJE har öppnats med verk av konstnären, författaren och filmaren, Carl Johan De Geer, som i rakt nedstigande led är släkt med industrimannen och slavhandlaren Louis De Geer, också kallad ”den svenska industrialismens fader”.

Carl Johan De Geer, född 1938, är ett välkänt namn inom svensk kulturliv och är älskad som konstnär, författare, formgivare och filmare.
Genom hans konstnärskap har vi ofta fått ta del av både personliga och humoristiska familjeuppgörelser kopplade till större samhällsfenomen och politik på olika områden.

En förflyttning till 1600-talet

I utställningen förflyttas man tillbaka till 1600-talet och en högst personlig släkthistoria med frågor som:
– Kan skuld gå i arv?
– Vad vet vi egentligen Sveriges inblandning i slavhandeln?

Vilka reaktioner möter Carl Johan De Geer när har tar upp släktens historia i såväl en utställning som i en bok om samma namn som utställningen.
– Det är litet olika. Mest extrem var nog den person som tyckte att jag inte skulle ”hålla på med det där” eftersom det skulle störa relationerna mellan Sverige och Nederländerna som har sin ambassad på Götgatan 16, i Louis De Geers palats.

Besökaren får hjälp av ett ljudspår genom utställningen

Ett ljudspår leder besökarna genom utställningen där det också finns pedagogiskt material och en film om Louis De Geer som producerats av Konsthallen.
De Geer verkade vid slavfortet Cape Coast Castle, tidigare kallat Carolusborg, i dagens Ghana.
Efter honom fortsatte sönerna Louis och Laurent De Geer med slavstationen.
Längs med Västafrikas kust fanns det då 66 slavfort.
I dag berättar de söndervittrande byggnaderna om en del av mänsklighetens mörkaste historia.

Utställningen är producerad av Helena Scragg på Norrköpings Konstmuseum och visas från den 18 maj till den 8 augusti 2019
i Södertälje konsthall.

Text och foto: Gunnar Vagerstam

Foto: Gunnar Vagerstam

Stadsvandring i Gamla Stan
i Stockholm.

”I slavhandelns fotspår” heter en stadsvandring som leds av guiden Kitimbwa Sabuni där han berättar om den grymma slavperioden.
Han vill också att det ska resas en staty till åminnelse av denna hemska period.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren