Debatt, Folk, Krönika, Samhälle, Upplevt

Sluta dribbla med äldreomsorgen

Finansministern presenterar vårbudgeten 2019

Nedskärningar i vårbudgeten – en dålig signal

I vårbudgeten tar regeringen bort 310 miljoner kr som skulle gått till att öka kvaliteten i trygghetsboenden och stärka personalkontinuiteten.
Det som skärs bort handlar om resurser för att stimulera utveckling.
Man kan invända att den typen av statsbidrag, extrapengar, inte leder till långsiktiga förändringar men det beror ofta på att de inte är en del av en större och genomtänkt satsning på kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.

Demensvården behöver stöd

En sådan satsning skulle till exempel behövas när det gäller utbildning inom demensvården. I alla yrkesgrupper inom socialtjänst och hälso- och sjukvård brister det i kunskap om behoven hos demenssjuka.

Under alla omständigheter ger nedskärningarna en dålig signal.
Budskapet är att det där med äldre inte är så viktigt.
Regeringens hävdar att den satsar 800 miljoner kronor men, som pensionärsorganisationen SPF upprört konstaterat, handlar det bara om omprioriteringar. Det är inga nya satsningar i förhållande till den tidigare budgeten (M/KD).
Alltså; regeringen skär ner – totalt sett.

Hur oroliga ska vi behöva vara

Hur ska vi, som äldre, kunna planera för den tid när vi får behov av omsorg?
Vilken vård kan jag kunna räkna med, var, med vilken kvalitet och kommer det att finnas utbildad personal?

Jag ringer sekretariatet för utredningen Framtidens socialtjänst som ska bedöma om en särskild äldrelagstiftning är en god idé.
När förskolan gick från att vara en del i den sociala omsorgen till att bli en egen skolform blev det en skjuts för utveckling och kvalitet .
Det bör vara hög tid att låta äldreomsorgen får möjlighet till samma resa.

Men Framtidens socialtjänst kommer med ett betänkande först i juni 2020 och ska inte utreda en lagstiftning utan bara ge ett omdöme om idén.
Vill politikerna gå vidare måste en ny utredning tillsättas.

Oroväckande, oförändrat segt!

Vårbudgeten ökar insikten om att det saknas ett verkligt politiskt intresse att se till att de äldre får rätt till kvalitet i livet på äldre dar.

Opinionen måste växa sig mycket starkare.
Så säg ifrån!
Det händer alldeles för litet och går alldeles för långsamt inom äldreomsorgen.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren