Livsstil, Samhälle, Vetande

Sommardeppig – depression vanligt bland oss äldre

Stora kursfall påverkar kommande pension

Under sommaren väntar man sig inte att depressionen ska slå till men likväl händer det många äldre. Äldre med depression är dessutom en grupp som, trots sin storlek, ca 150.000 i Sverige, är förbluffande bortglömd vilket gör att sjukdomen inte upptäcks så ofta och då inte heller får någon behandling.

Att se upp med

Här är en lista över sådant som vi bör vara uppmärksamma på för att få den behandling som vi kan behöva så snart som möjligt.
Aptitnedsättning,
Sömnproblem,
Nedstämdhet,
Trötthet och energiförlust,
Minskat intresse eller minskade känslor,
Intellektuell påverkan och obeslutsamhet,
Värdelöshetskänsla eller skuldkänslor,
Psykomotorisk oro
Självmordstankar

Flera av de här tecknen kan synas obetydliga med följden att vi kanske inte tar dem på fullt allvar. Det är inte bra för ju tidigare vi uppmärksammar problem med vårt psyke desto lättare är det att sätta in rätt behandling.

Om vi inte har uppmärksammat signalerna är risken också stor att vi inte heller ger eventuell vårdpersonal besked om vårt själsliga tillstånd och då kan den inte heller en bra och hjälpande medicin eller göra någon annan viktig insats.

Depression förstör livskvaliteten

Den som drabbas av depression, sommar eller vinter, får också en minskad livskvalitet vilket, i värsta fall, skyndar på ytterligare själsligt förfall som kan ge stora problem med att återställa de själsliga funktionerna.

Med kunskap hjälper man varandra bättre

Ju fler vi blir som känner till det här tecknen och kan hjälpa varandra att uppmärksamma dem desto oftare kommer vi i framtiden att kunna få den behandling som vi behöver.

För det är väl ändå en dröm vi har att kunna fira sin sommar i avslappning och glädje och få känna att vi mår riktigt bra vare sig vi enbart är med oss själva eller är tillsammans med släkt och goda vänner.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren