Folk, Samhälle

SPF Seniorerna har fått en ny ledare

Eva Eriksson. Foto: Stadsmissionen/Mia Petzäll.

-Sveriges seniorer lever i snitt längre än någonsin tidigare, vi är friskare och mer aktiva och bidrar gärna till samhället. Men tyvärr lever många äldre i Sverige i dag under tuffa ekonomiska villkor. Ensamhet och missmodighet riskerar att bli allt vanligare. Den utvecklingen måste vi i SPF Seniorerna vända.

Den som säger detta är Eva Eriksson som i dag vid kongressen i Gävle valts till ny förbundsordförande för SPF Seniorerna, Sveriges näst största organisation för seniorer.

Eva Eriksson efterträder Christina Rogestam som lett verksamheten sedan 2014.

Hon har bland mycket annat varit förste vice ordförande för Liberalerna, jobbat som förskollärare och varit landshövding i Värmland.

I en intervju för medlemstidningen Seniorens Jan Arleij i slutet av april sa hon så här om vad hon drömmer om att åstadkomma som ny ordförande inom det äldrepolitiska området till nästa kongress 2020:

– Svårt att säga, det finns mycket som behöver förbättras… men jag hoppas verkligen att vi har kommit längre i kampen mot åldersdiskrimineringen i samhället, och att vi har fått en förstärkt lagstiftning på området.

– Vi behöver få bort olika åldersgränser som är destruktiva och som så tydligt speglar hur man ser på äldre, säger Eva Eriksson.

Frågor som pensionerna, bostadstilläggen och rätten att få välja boende på äldre dar tror hon kommer att dominera den äldrepolitiska debatten de kommande tre åren.

– Så länge vi har en stor grupp människor som har en pension som inte går att leva på kommer frågan att stå i centrum.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren