Krönika, Kultur, Vetande

Språk i förändring

Strömquist har varit redaktör för flera språkböcker, bl.a. om språksociologi. År 1999 tilldelades Siv Strömquist Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Under oktober månad blev de flesta av oss ofta påminda om att språket lever och förändras. När medierna rapporterade om det kaos som uppstått på grund av uteblivna leveranser till sjukhusen – i Region Uppsala inställdes exempelvis hundratals operationer under månaden – blev vi inte bara upprörda över kaoset i sig. Vi blev också påminda om en språkfråga. Hur skulle det vara egentligen? Var det kaos till följd av brist på material eller materiel?

Själv fick jag en gång lära mig att det var viktigt att skilja på dessa båda ord. Och det är jag väl inte ensam om‽

I senaste upplagan av SAOL (Svenska Akademiens ordlista 2015) bekräftas skillnaden. Ordet material har där betydelseangivelsen ’råämne, stoff’, medan materiel beskrivs som ’yttre hjälpmedel, redskap’.

Men, tänker man nu när man ser detta, visst är det så att ordet material i dag används i mycket större utsträckning än materiel. Även när det är till exempel redskap som åsyftas.
En titt i SO (Svensk ordbok 1999, också den utgiven av Svenska Akademien) bekräftar att en sådan misstanke är riktig.

I SO kan man läsa att material också kan betyda ’utrustning för verksamhet’, till exempel i ordet undervisningsmaterial. Och – att det har ”framförts rekommendationer om att ge upp skillnaden” mellan de båda orden.

I dag är denna rekommendation förbehållslös. Går man in på Språkrådets hemsida får man nämligen följande information: ”Att skilja på materiel och material är ofta svårt.” Och: ”Vi rekommenderar därför att man genomgående använder material.”

Detta innebär att vi med stor sannolikhet kommer att se andra formuleringar i nästa upplaga av SAOL när det gäller orden materiel och material.

Kanske går det som för lite/litet, två ord som jag också en gång i tiden lärde mig att man skulle hålla ordning på. I dag tar SAOL ställning. Det är lite som gäller. Det ska användas ”hellre än” litet. Det senare är bara en ”variantform” av lite. En variant som man alltså helst inte ska använda. Uttrycket ”hellre än” ska tolkas så.

Samma sak gäller till exempel tidsplan och tidplan. Tidsplan ”hellre än” tidplan är rekommendationen i dag.

Det är bara att försöka hänga med …

  1. Cathrine Swenzen

    Visst ska språk ändras och har alltid ändrats med tiden. Men lite tråkigt är det.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren