Krönika, Samhälle

Stockholms första höghus

Amerikansk höhusmodell på lantlig Kungsgata 1945

Det berättas att statyn av Sankt Göran och draken i Storkyrkan i Stockholm symboliserar hur den tappre Sten Sture den äldre besegrade danskarna I slaget vid Brunkeberg år 1471.

Den fallna draken

Det berättas också att alltsedan dess har den döda drakens jättelika kropp, i form av Brunkebergsåsen, blivit liggande där den föll och delat Norrmalm i en västlig och en östlig dei.
I slutet av 1800-talet, när industrialismen fått fart och Stockholm växte ut över malmarna, blev drakens kropp ett allt större problem. Den låg ju i vägen för trafiken.
Därför beslutade stadens styresmän 1887 att man skulle göra något radikalt. Man skulle gräva ett brett dike genom hela åsen, från Hötorget till Stureplan. Det blev Kungsgatan.

Spårvagnar för första gången mellan malmarna

Det tog sin tid, men 1911 var den nya leden genom åsen än!ttligen utgrävd, och för första gången kunde spårvagnar färdas mellan östra och västra Norrmalm.
Men hur skulle man nu bebygga den nya gatan?

En ung arkitekt vid namn Sven Wallander lade 1915 fram ett förslag att gatorna på åsens topp, Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan, skulle ledas över Kungsgatan på kraftiga stenbroar.
För att på ett elegant sätt utnyttja nivåskillnaden vid Malmskillnadsbron skulle sedan två sjutton våningar höga byggnader byggas efter amerikansk skyskrapemodell.

Norra Europas högsta byggnader

De två Kungstornen skulle bli norra Europas högsta byggnader och skänka glans och prestige åt Stockholms nya paradgata.
Planen godtogs efter modifieringar av detaljer.
Det norra tornet ritades sedan av Wallander själv och det södra av Ivar Callmander.
Nu blev byggnaderna inte alls utförda efter amerikansk modell med stålstomme utan mer konventionellt byggda runt en inre stomme av armerad betong.

Hissar skulle det vara

Självklart hade de moderna elektriska hissar på amerikanskt vis. Man kan ju inte ha en 17 våningar hög byggnad utan hiss. Tänk om man glömmer saker och måste springa upp och ner för alla trapporna! Det tar ju hela dan.

1925 stod det norra Kungstornet klart, året efter det södra. Några år senare var hela Kungsgatan bebyggd av imposanta byggnader med luxuösa butiker, mondäna restauranger och glittrande premiärbiograter. Kungsgatan blev Stockholms absoluta centrum och Kungstornen Stockholms förnämsta adresser.

Kungsgatans minnesvärda konfetti

Ur Wikipedia: 1967 var det dags igen. Den här gången övergång till högertrafik.

När äntligen andra världskriget var slut i maj 1945 firades fredsdagen på Kungsgatan, och från Kungstornens fönster singlade konfetti över fredsyra Stockholmare.

Värt att veta om juli
Leibniz med differentialkalkyleb, levde 1646-1718
Jerusalem faller för korsfararna 1099
Stars and stripes 4 juli
Ramadam börjar 9 juli
Napoleon intar Alexandria 1798
Första atombomsprovet 1945
Allons enfants den 14 juli
Colt med pistolen, levde 1814-1862
Nelson Mandela dagen den 18 juli
Attentatet mot Hitler den 20 juli 1944
Armstrong och Aldrin på månen 21 juli 1969
Slaget vid pyramiderna 1798
Massakern på Utøya 22 juli 2011
Gregor Mendel levde 1822-1884
Nasser tar över Egypten 1952
Eldstorm i Hanburg 1943
Färöarnas nationaldag den 29 juli
Propeller-Jompa Ericsson levde 1803-1899

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren