Folk, Samhälle

”Sverige kan inte längre försvaras i stor skala”

Carl Björeman. Foto: Gunnar Magnusson.

Sex överbefälhavare söker en roll. Så heter generallöjtnanten Carl Björemans nya bok, med undertiteln tvekampen mellan det territoriella och det  teknologiska försvaret under kalla kriget.

I vintras intervjuade vi den då 93-årige Carl Björeman (läs mer här, och titta på Youtube här) när han höll på med sin bok. Nu har den kommit ut, och vi återger ett kort avsnitt här:

”Det territoriella försvaret har genom försvarsbesluten 2000, 2004, 2009 och 2016 efterhand reducerats till ett minimum medan det teknologiska försvaret (JAS, ubåtar, nya vapensystem) har fått merparten av budgeten. Resultatet har blivit att Sveriges territorium inte längre kan försvaras i stor skala och att försvarets uthållighet har sjunkit drastiskt. Man kan fråga sig om detta verkligen är vad det svenska folket vill för nuets och framtidens försvar.”

Själv har Carl Björeman levt i det militära toppskiktet och varit en flitig debattör i försvarsfrågor, inte minst inom Krigsvetenskapsakademien. Boken är väldokumenterad och en spännande historiebok, om den tid vi själva levat i.

Fotnot: Boken har utgetts inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK)

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren