Samhälle

Sveriges fjärde stad expanderar snabbt

Fyrislundsgatan stryker tätt intill det nya bostadsområdet mellan Sala backe och Årsta. Foto: Sven-Eric Bergström

Uppsala som är landets fjärde största stad växer så att det knakar. Enligt den senaste befolkningsstatistiken från SCB hade Uppsala vid årsskiftet närmare 220 000 invånare, vilket innebär en ökning med 5 355 personer förra året.

– Det är bara att gratulera dem som flyttat till Uppsala, säger kommunalrådet Erik Pelling (S) till Upsala Nya Tidning.

Befolkningsökningen i Uppsala väntas fortsätta de närmaste åren. Om knappt 30 år beräknas folkmängden uppgå till 300 000 invånare.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Att Uppsala blir allt större framgår inte minst av den intensiva utbyggnaden av stadsdelar runt om i staden. Det tycks som om varje ledig yta bebyggs. De nya husen blir flera, högre och står tätare. Den som inte besökt Uppsala på ett år känner inte igen sig i vissa stadsdelar.

Tydligt behov av nya bostäder

Kommunalrådet Erik Pelling (S) som har ansvaret för bostadsbyggandet i Uppsala, har fått utstå en hel del kritik för den snabba utbyggnaden. Nu finns siffror som tydligt visar på behovet av nya bostäder. Även om många ifrågasätter hur stadsdelar byggs ut.

Särskilt hård kritik har riktats mot kommunens planer för stadsdelen Eriksberg, som är ett väl inbott naturnära bostadsområde med skog och mark inpå knutarna.

Här har det aviserats avverkning av gamla träd. De nya bostäderna har påståtts bli uppförda så tätt att de boende kan sitta i sitt vardagsrum och se vad grannen i huset intill äter till frukost. Just nu förefaller det dock som om planerna för Eriksberg vilar.

Nya bostäder vid Fyrislundsgatan. I ena huset vätter balkongerna rakt ut över trafikleden. I det andra huset (till höger) består de boendes utsikt från balkongerna det vänstra husets gavelvägg. Foto: Sven-Eric Bergström

Samma kritik som mot förtätningsplanerna i Eriksberg skulle delvis kunna riktas mot hur det byggs längs exempelvis det gamla kraftledningsstråket mellan stadsdelarna Sala backe och Årsta.

Kraftledningarna är nu borta och har gett plats åt en lång rad stora flerfamiljshus, varav en del har grannhusets fasad endast ett par meter från balkongen. De nya bostäderna ligger intill Fyrislundsgatan som utgör trafikled för genomfartstrafik.

Gatunätet måste anpassas

En stad som expanderar så snabbt som Uppsala måste också anpassa gator och vägar efter den ökande folkmängden, vilket är ett annat vanligt tema man kan läsa om i tidningarnas insändarspalter

Den nuvarande politiska majoriteten i Uppsala (2014-2018), som består av S, V och MP, har valt att prioritera cyklister och fotgängare framför bilister, vilket vållat en hel del kritik.

Bilister tycker sig inte kunna ta sig fram på de smalare stadsgatorna, medan cyklister tackar för snabbcykelleder. Pensionärer som varken cyklar eller åker bil vill ha tätare mellan hållplatserna och åka kollektivt gratis, enligt insändare.

Regionen expanderar. Stockholm-Uppsala kommer närmare varandra. Det planeras förbättringar för pendeltrafiken genom fyrspår mellan städerna.

Vad händer sedan beträffande framtida kollektivtrafiken? Spårbunden lokaltrafik eller bussar är redan ett hett diskussionsämne.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren