Samhälle, Skrivit

-Systemet måste reformeras för att ge anständiga pensioner

Magdalena Andersson på besök hos ett äldreboende under valrörelsen. Foto: socialdemokraterna.se.

– Pensionsfrågan kommer inte att kunna hanteras genom små korrigeringar i grundskyddet eller i skattesatser. Socialdemokraterna behöver återvinna den grundläggande trovärdigheten i frågan genom att tillstå att systemet inte fungerar så som det var tänkt och att det måste reformeras för att människor ska få anständiga pensioner.

Det är den rätt uppseendeväckande konklusion av pensionsfrågan som Socialdemokraterna gör i sin valanalys. I går presenterade gruppen sitt resultat. Den har bestått av Gabriel Wikström, ordförande, Marika Lindgren Åsbrink, Luciano Astudillo, Maria Lindberg, Fredrik Olovsson och Helen Eliasson.

Gabriel Wikström. Foto: Anders Löwdin.

I dag publicerar vi här på Nyfikengrå den del av analysen som berör pensionerna och pensionssystemet. Och det som sägs där är ord och inga visor om hur det svenska pensionssystemet fungerar och vad som behöver göras framöver.

Synpunkter som i hög grad även övriga riksdagspartier som ingår i den slutna Pensionsgruppen borde ta till sig.

Här kommer texten i sin helhet:

”En betydande del av regeringens reformutrymme, och således en stor del av de kommunikativa insatserna under valåret, vigdes åt pensionerna.

Pensionsfrågans position på  väljarnas dagordning var också en missräkning.

Grundskyddet, pensionärsskatten, förslaget om 600 kr mer i plånboken, höjning av pensionsavgiften – Socialdemokraterna gjorde i det här valet allt man kunde för att visa att man tog pensionärernas ekonomiska situation på allvar. Ändå blev valresultatet bland pensionärer en besvikelse (ca 40 procent).

Pensionsfrågans position på  väljarnas dagordning var också en missräkning. Trots omfattande massmedial rapportering om fattigpensionärer och låga pensionsnivåer, även bland de som arbetat ett hela sina liv, så rankades
pensionsfrågan inte särskilt högt av väljarna.

Socialdemokraterna blåste till politisk konflikt om pensionärsskatten vilket fick Moderaterna att göra en positionsförflyttning och lova att ta bort den orättvisa skatteskillnaden mellan förvärvsarbetande och pensionärer. Förslaget om höjd pensionsavgift som lanserades under Almedalsveckan fick först mothugg av Moderaterna men föll sedan i glömska under valrörelsen.

…de senaste åren har det blivit uppenbart att pensionssystemet genererar alldeles för låga pensioner, i synnerhet till kvinnor, och att sambandet mellan hur mycket man arbetat och hur mycket man får i pension är mycket svagt.

Varför lyfte inte pensionsfrågan Socialdemokraterna? I december 2017, ca tio månader före valet, meddelade pensionsgruppen att den lägsta pensionsåldern kommer att höjas. Sex partier stod bakom förslaget, men det var regeringen och Socialdemokraterna som fick bära ut nyheten.

Det ska ses mot bakgrund av att det de senaste åren blivit uppenbart att pensionssystemet genererar alldeles för låga pensioner, i synnerhet till kvinnor, och att sambandet mellan hur mycket man arbetat och hur mycket man får i pension är mycket svagt.

Att man därtill förväntas arbeta ännu längre var en signal till väljarna som gjorde det betydligt svårare att skapa trovärdighet i försöken att ställa sig på pensionärernas och löntagarnas sida.

Den kanske främsta orsaken till att budskapen till landets pensionärer inte lyfte stödet för partiet var således troligen att alltför många väljare håller Socialdemokraterna ansvariga för det nuvarande pensionssystemets utformning och utfall.

Pensionssystemet tillkom i en bred blocköverskridande överenskommelse, men det kan vara svårt för väljarna att se vilken del av systemet som är tänkt att gynna vanliga löntagare.

Pensionsöverenskommelsen var ett typiskt barn av 1990-talet och det behov som då fanns av att skapa robusta och långsiktiga politiska överenskommelser…

Hur ska då Socialdemokraterna hantera pensionsfrågan framöver? Många av de allvarliga problem som drabbar politiska partier grundar sig i beslut som fattats för flera år sedan vars konsekvenser plötsligt eller gradvis blivit uppenbara.

I likhet med migrationsfrågan är det inte enskilda beslut i närtid som orsakat problemet. För att undvika denna problematik bör partiet vara berett att hela tiden ompröva sin politik och gamla politiska sanningar.

Pensionsöverenskommelsen var ett typiskt barn av 1990-talet och det behov som då fanns av att skapa robusta och långsiktiga politiska överenskommelser, inte minst för att bygga upp omvärldens förtroende för svensk politik och ekonomi.

Idag är läget helt annorlunda och socialdemokratin borde mycket tidigare ha sett hur systemet misslyckats att leverera de pensionsnivåer som människor kan förvänta sig och hur systemets legitimitet därmed undergrävts.

Istället har Socialdemokraterna, precis som på många andra politikområden, uppträtt som systemets främsta försvarare och därmed hamnat på kollisionskurs med delar av sina väljare.

I många andra länder är pensionerna (och pensionsåldern) en av de mest centrala frågorna för väljarna.

Under Almedalsveckan presenterades ett förslag om att höja pensionsavgiften för att på lång sikt nå pensionsnivåer som motsvarar 70 procent av slutlönen. Inte heller detta utspel fick någon större påverkan på den allmänna debatten. Möjligen borde förslaget ha presenterats i ett annat sammanhang, kanske i samband med beskedet om pensionsåldershöjningen i december 2017.

I många andra länder är pensionerna (och pensionsåldern) en av de mest centrala frågorna för väljarna. Då är pensionsfrågan ofta föremål för politisk konflikt. Partiernas positioner blir tydligare för väljarna och det är lättare att utkräva politiskt ansvar för de beslut som fattats.

Nackdelarna med detta är uppenbara – den som försöker ta långsiktigt ansvar för finansieringen av pensionerna riskerar att bli straffad av väljarna för impopulära beslut. Problemet för Socialdemokraterna är att de idag får ta det största politiska ansvaret för ett impopulärt system som man, med nuvarande ordning, endast kan påverka på marginalen.

Pensionsfrågan kommer inte att kunna hanteras genom små korrigeringar i grundskyddet eller i skattesatser. Socialdemokraterna behöver återvinna den grundläggande trovärdigheten i frågan genom att tillstå att systemet inte fungerar så som det var tänkt och att det måste reformeras för att människor ska få anständiga pensioner.”

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren