Krönika, Samhälle

Sigfrid Leijonhufvud: Ta i hand på det!

Foto: Aleš Čerin/freeimages.com.

– I Sverige hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen, sa statsminister Stefan Löfven i Riksdagens frågestund härförleden.

Är det ett påbud från högre ort att vi alltid ska ta i hand när vi hälsar? Utan att göra just det hälsar jag alla välkomna att diskutera vad som är viktigt och vad som är trams i det här sammanhanget.

I debatten med moderatledaren Anna Kinberg Batra frågade statsministern vilka värderingar som ska prägla Sverige och svarade själv. Det handlar om demokrati, människors lika värde och att ”fria och jämlika” människor ska leva tillsammans i samförstånd.

Vad innebär det då att människor ska vara ”fria”?

En rimlig tolkning av frihet är att hen får göra vad som helst så länge hen inte skadar någon annan.  Det finns en strafflag som vill beivra en del handlingar som helt uppenbart skadar andra som exempelvis mord och svindleri.

Sociala koder

Men så finns det sociala koder som en kanske gör klokt i att följa men som uppenbart lägger band på individens frihet trots att en ”överträdelse” knappast skadar någon.  Dit hör sättet att hälsa.

Om någon av religiösa eller andra skäl inte vill ta min utsträckta hand har jag all förståelse för det. I ditt fall ja, hör jag någon invända.

Vare sig det är av religiösa eller andra skäl – kan vi inte låta folk få hälsa på det sätt som de själva är bekväma med? Så länge det inte är med knytnävarna?

Känner jag mig kränkt av att badhuset är öppet enbart för kvinnor på onsdagar och  för män på torsdagar medan alla badar påklädda tillsammans övriga dagar? Nonsens. Bad som har sådana avskilda dagar finns i Stockholm och på många andra håll i landet. Alla verkar vara bekväma med det.

Sedvänjor som politikerna borde ta itu med

Nej, om vi ska vara välkomnande för de som flytt hit från krig och annat elände finns det ingen som helst anledning att påbjuda ”svenska värderingar” i den form som nu diskuteras.

Däremot finns det allvarliga frågor som politikerna inte vill eller törs ta itu med – i vilket fall inte med samma allvar som att vi måste ta varann i hand när vi hälsar.

Det gäller exempelvis barnäktenskap, hedersmord  och kvinnlig omskärelse.  Enligt mången barnläkares mening också manlig omskärelse som ingen politiker ens vågar nämna.

Här finns det religiösa sedvänjor som rent objektivt skadar  individer för livet. Är det inte sådant som en statsminister och en oppositionsledare borde gripa sig an innan man påbjuder  hur vi i Sverige ska hälsa på varandra?

Ta i hand på det! Annars kan ni lika gärna hälsa hem.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren