Krönika, Livsstil

TMI och BTW – håll koll på språket!

Förkortningar kan betyda så mycket. Ill: icing.com.

Tycker ni som jag att det känns som en heltidssysselsättning att försöka hålla reda på allt som händer med vårt språk just nu?

När man precis har lärt sig att skriva ska i stället för skall och accepterat för de som i stället för för dem som, ska (sic!) man nu också försöka lära sig obegripliga förkortningar som LOL (laugh out loud), BTW (by the way) och EOD (end of day). Åtminstone om man messar med barnbarn eller andra unga personer.

Jag förstår att förkortningar av det här slaget är oumbärliga i den digitala kommunikationen där antalet tecken ofta är begränsat. Men inte är det lätt att hålla reda på vad de betyder. Eller?

Caroline Taggart.

En tröst, om än klen, finns att få i en bok av Caroline Taggart: Misadventures in the English Language (2016). Taggart är Englands svar på vår Sara Lövestam (eller tvärtom?) och den här boken är alltigenom läsvärd och underhållande, men bäst är det avslutande kapitlet.

Där lyfter författaren fram de här förkortningarna, beskärmar sig över vissa (JK, just kidding) och förklarar andra (exempelvis ICYMI, in case you missed it och IMHO, in my humble opinion). Och trösten, som jag nämnde ovan, är att det här inte verkar vara helt lätt ens för den som har engelska som modersmål. Om man inte är tonåring, förstås.

En intressant upplysning i Taggarts bok är att LOL inte längre alltid betyder det vi tror. Ett LOL behöver inte avse storskratt. Det kan helt enkelt fungera som en samtalsmarkör, ett litet ord som ska få samtalet att flyta. Språkvetarna använder termen diskurspartikel för småord av detta slag, som typ, alltså, jo, nähe. Tänk att vi kan behöva sådana ord även i våra digitala samtal!

De första internetförkortningarna som jag lärde mig var IRL, in real life (i verkligheten i motsättning till den digitala världen), YOLO, you only live once och OMG, oh my God. Åtminstone det sistnämnda uttrycket är väl numera ett självklart uttryck i dagens svenska‽

Nytt för mig, när jag läser Taggarts framställning, och säkert användbart för unga messare, är POS, parent over shoulder. Och vad sägs om FYI, for your information eller TMI, too much information? Användbart, oavsett ålder.

Kanske är det där vi är just nu? TMI. Åtminstone IMHO. Bäst att sluta här. EOD.

  1. Ingrid Tomkins

    IMHO eller snarare I think det kan vara värt att veta att LOL också används för”lots of love”.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren