Samhälle

Trafikläget en katastrof i Sveriges fjärde största stad

Vanlig syn i Uppsala. Halva gatan uppgrävd och stängd för trafik. Här Kungsgatan. Samtliga foton Sven-Eric Bergström

Trafikläget en katastrof kunde man läsa i en rubrik i Upsala Nya Tidning (UNT) 1 oktober i år, vilket ger en ganska bra bild av hur många uppsalabor upplever sin stad, den fjärde största i landet.

Artikeln handlade om trafiksituationen i stadsdelen Boländerna, där externhandeln med många stora kedjor slagit upp sina köplador. Utbyggnaden av gatunätet har inte anpassats till den ökande trafiken i området. Vid handelshelger råder trafikkaos. Bilköerna är långa och långsamma.

I Boländerna ligger företag som Ikea, Bauhaus, Biltema och Jula som alla säljer skrymmande och tunga varor – möbler, vitvaror, maskiner, cyklar, trävaror och så vidare.

Från kommunens sida kan bilisterna inte räkna med något större stöd. Möjligheterna att bygga ut gatunätet och exempelvis öppna nya utfarter till gamla E4-an har bedömts som mycket begränsade.

I stället vill kommunen försöka minska trafikflödet genom att få fler att åka kollektivt och att cykla, enligt Tove Västibacken, som är enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Men vilka familjer ska vingla hem med möbler, trädgårdsväxter och vitvaror på pakethållaren, undrar Maria Ripenberg, debattredaktör på UNT, i ett inlägg:

Gator anpassas till cyklister och fotgängare

Nu är det kanske inte situationen på Boländerna som är mest påfrestande för uppsalabor som förflyttar sig per bil, cykel eller till fots. Många är upprörda över alla gatuarbeten i stadens mer centrala delar. Gator stängs av och byggs om.

Skälen är dels att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, dels att anpassa gatorna till cyklister och fotgängare. De ska få mer utrymme. Är det tänkt. Bilisterna ska få mindre.

Svårframkomligt när gamla rör och ledningar byts ut i stadsdelen Luthagen.

Gatuarbetena vållar irritation bland uppsalaborna.

Sysslomansgatan på Luthagen är ett exempel på ett av många gatuprojekt som dragit ut på tiden. Arbetena är nu inne på sitt tredje år.

När arbetena med gatsten i korsningen med Torsgatan nyligen avslutades var det många som kände lättnad. Men vid besiktningen var kommunen inte nöjd och det bestämdes att gatan skulle rivas upp igen. Stensättningen ska göras om. Samma sak kommer att ske i en annan korsning i närheten.

Debatten fortsätter

Med det fortsätter sannolikt debatten i Uppsala om de många gatuarbetena och svårigheterna att ta sig fram med bil, buss, cykel – och till fots.

Härom veckan kom det senaste beslutet som fick diskussionerna att få ny fart; stadens taxitrafik ska inte längre få ta vägen över Stora torget. Ett av skälen till detta är enligt uppgift att underlätta för trafiken i centrum. Men på Boländerna råder status quo.

En nyhet som måhända följer den miljövänliga linjen om att uppsalaborna borde cykla mer är beslutet som en bostadsrättsförening på Luthagen i Uppsala tagit; föreningen har köpt en eldriven lådcykel som de boende kan låna.

Och debatten om Uppsalas övergripande framtida trafiksystem fortsätter förstås också: blir det spårbunden trafik eller inte? Samtidigt byggs det bostäder så att det knakar.

Gatuavstängningarna skapar trängsel på andra gator som trafiken hänvisas till. Samtliga foton Sven-Eric Bergström.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren