Folk, Samhälle

Träna mer och minska risken för demens

Ill: 10fakta.se.

Demens – ett ord som mest för tankarna till något negativt. Inte blir det bättre av att man förstår själva grundbetydelsen av ordet. Så här förklaras det i wikipedia.org:

latin: dementia
Demens (av latin de ’utan’ och mens ’sinne'[1]) är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning.

Det här är en sjukdom för gamlingar eftersom demens är sällsynt före medelåldern. Enligt socialstyrelsens statistik finns det mellan 130 000 och 150 000 demenssjuka i Sverige. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer.

Enligt Alzheimer’s Disease International, ADI, lever runt 46,8 miljoner människor över hela världen (2015) med en demenssjukdom. Om tjugo år räknar man med att antalet drabbade ska ha fördubblats. Den största ökningen sker i låg- och medelinkomstländer.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Men det finns – som nästan alltid – ett ljus i tunneln.

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition.

Forskarna följde 191 kvinnor som genomgick konditionstest på träningscykel när de var i genomsnitt 50 år gamla. De fick trampa sig upp till sin maximala syreupptagningsförmåga, där effekten av deras insatser på cykeln avlästes.

Under de följande 44 åren testades kvinnorna för demens vid sex tillfällen. 44 utvecklade sjukdomen, i genomsnitt drygt 20 år efter cykeltestet.

I gruppen som haft bäst resultat i cykeltestet fick fem procent demens. I mellangruppen var andelen 25 procent, och i den lägsta gruppen 32 procent. Av de kvinnor som tvingades avbryta testet drabbades 45 procent av demens.

De kvinnor som var vältränade i medelåldern, och ändå utvecklade demens, gjorde det i genomsnitt elva år senare än de som var måttligt tränade. Sjukdomen bröt då ut vid i genomsnitt 90 års ålder istället för 79.

Ingmar Skoog.

– Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens och Alzheimers sjukdom, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.

Läs mer här.

Fotnot: Det finns ett hundratal orsaker till demens, den vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för mer än 60 procent av samtliga demensfall.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren