Folk, Samhälle

Trumps första tid – turbulent, förvirrande, slarvigt

Ovala rummet i Vita huset.

President Donald Trumps första tid i Vita huset har varit minst sagt turbulent: förvirrade väljare, slarviga Trumpdirektiv och domare som ifrågasätter hans beslut.

Det är vid det här laget också här i Europa och än mera så i USA inte precis okänt att flera av Trumps exekutiva order “förberetts i hemlighet, utan föregående sedvanlig granskning”.

Detta faktum är tämligen välrapporterat i seriösa medier. Också hur statsanställda med inblick i hur de kaosartade praktiska konsekvenserna av till exempel Trumps inreseförbudsdirektiv skulle verkställas utan riktigt chefsstöd och klara tillämpningsregler.

Olika amerikanska medier berättat hur en liten krets förtrogna – innan ansvariga ministrar och chefer varit på plats – utarbetat de mest utmanande Trumpdirektiven utan sedvanlig granskning och juridisk prövning.

Inte minst just detta “politik med överraskning”-ordergivande under Trumps första tio dagar i Vita huset. Kanske värst här är turerna kring inreseförbundet – “muslim ban” – för sju länder (Irak, Iran etc) och totalstoppet för flyktingars inresa till USA.

Den ordern var inte alls förankrad i berörda ministerier och myndigheter som den 27 januari skulle börja hantera Trumps dekret om inreseförbud – och med kaotiska konsekvenser på flera flygplatser som följd.

Åklagare på delstatsnivå ingrep och upphävde dekretet tillfälligt i väntan på domstolsbeslut. Den tillförordnade justitieministern Yates ifrågasatte också lagligheten  och fick då sparken direkt av Trump.

Efter fortsatt oreda så beslutar så den federala domaren Robart den 3 februari att inreseförbundet ska upphävas helt i hela landet med ilskna reaktioner som följd från Tump och hans stab.

Juridiskt kattrakande

De överklagar till en appellationsdomstol men som avslog överklagan.

Nu har den amerikanska motsvarigheten till hovrätten beslutat att hans inreseförbud inte ska gälla, i väntan på vidare utredning och fortsatt juridiskt processande.

Donald Trump

Ytterligare juridiskt kattrakande och prövning om en sådan religiös grundad diskriminering är förenlig med konstitutionen följer nu i dagarna och sedan sannolikt en omarbetning (förbättring på vissa punkter) av Trumps direktiv för att kunna runda de invändningar som finns.

Det här är bara ett exempel på att dessa olika direktiv från Trump är väl snabbt ihopsnickrade och då som regel framtagna av hans chefsrådgivare och ideolog Steve Bannon , svärsonen Kushner och vice president Pence men i övrigt knappast alls juridiskt eller på annat sätt granskade.

Stor förvirring

Och följden? Stor förvirring i den överraskade myndigheten om hur de ska tillämpas såsom fallet varit med hans skärpta inresereglering – “muslim ban” kallad i media och med massprotester runt om i USA.

Denna  demokratiska protestannons är här på sin plats: “en president som styr landet genom att utfärda 20 exekutiva order på tio dagar och som skäller ut vem som helst som är oense med honom” är inte hela amerikanska folkets president.

No way, som demokraterna och många andra – också en del tunga företagsledare i Silicon Valley, Seattle och andra – säger i USA just nu.

Professor Stephen Walt vid Harvard university nämner Trumps narcisistiska personlighet, Bannons strategiska plan att överraska omvärlden och Bannon-Trumps “paranoida syn” på en värld under attack av muslimer som möjliga förklaringar till agerandet. Ofta helt på tvärs mot sakkunskapen, enligt professor Walt.

Snarstucket

Återstår att se om domarna och den konstitutionella kris som nu seglat upp förmår sätta lite grimma på Trumps värsta excesser i oförankrat beslutsfattande.

Men Trump agerar fortsatt snarstucket och twittrar argt mot alla kritiker  – och som om valrörelsen fortfarande pågår. Han skäller ut federala domare (Robart) som underkänt hans inresestopp och protesterande företagsledare.

Han hotar protesterande universitet med indragna federala medel med flera som står bakom den breda kritiken mot “muslim ban”.

Allvarligast i mordern tid

Allt detta samtidigt som Trump också får skarp kritik för att han inte gjort tillräckligt för att distansera sig från den intressekonflikt som finns mellan hans roll som president och hans affärsimperium.

Det är den allvarligaste intressekonflikt som någon president i modern tid stått inför, säger flera etikexperter (Norman Eisen, juristprof. Painter m fl).

Löser Trump inte det här kan det sluta med en riksrättsutredning (impeachment). Att skälla ut domare, föra “krig mot media” och uppträda snarstucket med svagimpulskontroll har bara försämrat Trumps redan usla förtroendesiffror.

Inte alls underligt heller att han – trots republikanska partiets stora majoritet i senat och representanthus – möter starka invändningar också mot sina ofta mycket kontroversiella ministernamn och nu har stora problem med att få flera av dem godkända i kongressen.

Oklart är också om Trumps kontroversiella förslag till ny HD-domare verkligen får de nödvändiga 60 senatorerna i stöd.

Halsstarrigt och faktaresistent fortsätter också Trump att hävda att han vann en “jordskredsseger”, trots att han fick tre miljoner färre röster än Hillary Clinton och till exempel bara hälften så många som hon i folkrika Kalifornien.

Inte underligt alls att Trump tillträtt som president med historiskt låga förtroendesiffror.

Obamacare

Ett annat av dessa snabba men slarvigt beredda direktiv som kom från Trump under hand första tio dagar var också den om att avskaffa Obamacare, dvs Affordable Care Act (ACA).

New York Times berättar i dagarna om en undersökning som visar att också många republikaner gillar ACA men hatar Obamacare.

Så många som en tredjedel vet inte att Obamacare och ACA är samma sak. Somliga väljare har nog inte varit helt hemma i sakfrågorna när de lade sin röst på Trump. Apropå Trumps direktiv att Obamas sjukvårdsreform ACA ska bort.

Däremot ingenting alls sagt om den ska  ersättas med någon annan lösning för de många miljoner också republikanskt röstande amerikaner som berörs av slopandet.

Förödande effekter

Ett avskaffande av Obamacare leder till förödande effekter som en färsk analys visar: antalet oförsäkrade ökar då med nästan 30 miljoner personer – från 28,9 miljoner till 58,7 miljoner personer, mer än en fördubbling av antalet oförsäkrade.

Bland personer som inte är pensionärer (65 år och äldre) ökar andelen oförsäkrade från 11 procent till 21 procent.

Exempelvis i Florida (vann Trump rätt knappt) skulle andelen utan sjukvårdsförsäkring öka med 90 procent och göra att 2 230 000 fler där skulle bli utan försäkring och i Kalifornien skulle 4 887 000 fler bli utan sjukvårdsförsäkring.

I delstaten New York skulle 1 139 000 vid avskaffad Obamacare tappa sin sjukvårdsförsäkring samt i Michigan (där Trump vann med blott 10 000 fler röster) skulle 887 000 personer inte längre ha någon sjukvårdsförsäkring.

Och så kan man fortsätta i delstat efter delstat.

Tala om hot mot folkhälsan i Trumps USA. Och själv tänker jag lite på den kroniskt sjuka, kvinnliga trolleybussföraren i Miami som hittills fått sina vårdkostnader täckta med 30 000 dollar per vårdtillfälle men som i valet skulle rösta på Trump men trodde att Obamacare, AFC, ändå skulle få vara kvar.

Rekordlåga förtroendesiffror

Nej, det är ingen tillfällighet att Trump nu har rekordlåga förtroendesiffror med tanke på hur illa förberedd har verkar ha varit för vad rollen som president kräver av oväld och förmåga att undvika onödigt besvärande intressekonflikter.

Han har ännu inte ens gjort vad som krävs för att tydligt särskilja – via en “blind trust” (stiftelse) – sina egna affärsintressen i hans globala fastighetsimperium från varje möjlig intressekonflikt med rollen som president.

Och så länge han inte gör det och helt avstår från varje som helst inflytande i Trump-imperiet så  kvarstår risken att han till slut kan blir föremål för en riksrättsprövning (impeachment).

Ty ingen president i USA i modern tid har befunnit sig i en lika allvarlig intressekonflikt som Trump nu gör, enligt etikexperten Norman Eiser och andra.

Detta också med tanke på bankerna och fastighetsbranschen har ett gemensamt intresse att öka kreditgivningen och minska på regleringarna. Och Trump själv vill ju fortsätta att avreglera här och det innebär en klar risk för att hans egna affärsintressen kan gynnas av sådana beslut.

Skulder på minst 16 miljarder

Intressant i sammanhanget är Wall Street Journals granskning av Trumps affärsintressen. En granskning som visar att han har skulder på minst 16 miljarder kronor till uppemot 150 Wall Street-firmor och finansinstitut, visar en sammanställning som affärstidningen WSJ publicerade i mitten av januari.

Genomgången visar också att Donald Trump personligen står som borgenär för ”hundratals miljoner dollar” i skulder, som sedan paketerats om i säkerheter och sålts vidare till investerare under de senaste fem åren.

Uppgifter som dessa och andra – parat med att Trump ännu inte offentliggjort sina inkomstdeklarationer – spär på kritiken mot presidentens befarade brist på opartiskhet och risk för gynnande av Trumpfamiljens affärsintressen, medan han styr i Vita huset som president.

Reder han inte ut den här intressekonflikten bättre, ökar risken att han kan ställas inför riksrätt (impeachment), något som t ex professorn i juridik, Richard Painter, tidigt var ute och varnade för.

Men vi får väl se hur det går med det. Om snarstuckne och för kritik ömhudade Trump förstår det. Eller om han själv tröttar efter att gradvis ha mötts av allt tuffare motgångar och kritik – såväl inhemsk som i utlandet.

Utrikespolitiskt oförutsägbart

Och utrikespolitiskt är det ännu mera oförutsägbart vart det bär hän om Trump alltför ensidigt bara lyssnar på sin ideolog, allt-i-allo-chefsrådgivare Steve Bannon (med högerpopulistsajten Breitbart) och för lite på mera pragmatiska och sansade personer i sitt kabinett och säkerhetsråd.

Omvärlden har skäl att känna oro.

Men som sagt: är det ens helt säkert att Trump med sin kritikkänsliga hud verkligen sitter kvar ens alla sina fyra år i Vita huset!? Särskilt om nästa kongressval – mellanvalet till representanthuset – skulle gå Trump och hans republikaner emot. Vi får väl se hur det till slut går för Trump – och hans vidlyftiga ambitioner att göra “America Great! igen.

PS. Läs mer om Obamacare/ACA, länk här.

  1. Anders Nilson

    Mycket bra sammanfattning av eländet! Fräck bild dessutom😉🐾

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren