Tyckt

Tyckt

Att föra fram sin röst är viktigt och meningsfullt. Och var ska debatten om 60-plussarnas mest angelägna frågor föras om inte här? En modell är att bjuda in till aktuella ämnen, en annan att bjuda in aktuella personer som i sin tur väcker debatt.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren