Samhälle

Ulf Kristersson: -S valutspel om pensionerna olyckligt

Ulf Kristersson. Foto: Pavel Maria.

I somras ställde Nyfikengrå riksdagspartierna mot väggen. Vi ville ha svar på ett antal frågor om pensionssystemet. Här återpublicerar vi moderaternas svar, längst ner finns länkar till övriga partier förutom Sverigedemokraterna som valde att avstå:

– S har gjort flera stora valutspel om frågor vi normalt sett hanterar i pensionsgruppen. Det tycker jag är olyckligt, frågor som rör pensionssystemet mår bäst av att beredas ordentligt i pensionsgruppen innan de blir valfrågor.

Moderaternas ledare Ulf Kristersson svarar i dag på Nyfikengrås pensionsfrågor. Tidigare har KD:s Ebba Busch Thor, Centerns Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gett sina synpunkter på hur viktiga de tycker att äldrefrågorna är inför höstens val.

Hur ser du på den uppgörelse som Pensionsgruppen kom fram till i vintras?

Pensionerna efter skatt måste höjas. Annars kommer inte pensionssystemet vara hållbart.

Det är en styrka för pensionssystemet att vi över blockgränserna kan komma överens om spelreglerna för systemet. Det gör att systemet blir långsiktigt uthållig.

Hur ser konsekvenserna av den ut för samhället?

Det mest centrala är att den kommer att bidra till en något högre pensionsålder, vilket stärker finansieringen och kommer att leda till högre pensioner. För att det ska bli verklighet krävs dock förändringar utanför pensionssystemet också.

Skatten på arbete för de över 64 måste sänkas för att det ska löna sig bättre att jobba längre. Dessutom behöver utformningen av tjänstepension anpassas för ett längre arbetsliv.

En annan viktig del är förstärkningen av inkomsterna för de pensionärer med de lägsta pensionerna, framförallt kvinnor. Pensionärer som har varit med och byggt Sverige ska ha en dräglig tillvaro även på ålderns höst.

För den enskilde pensionären som inte lever på garantipension?

Det är en viktig fråga. Det ska löna sig att ha arbetat, också som pensionär, och när vi nu höjer grundskyddet riskerar den skillnaden att bli för liten. Därför sänker vi skatten på pensioner mer för denna grupp. För de som har en pension på mellan 13 000 och 17 000 kr per månad ger det 200-300 kr mer per månad.

Anser du att Pensionsgruppen är en bra modell för att hantera det svenska pensionssystemet?

Ja. Den ger en långsiktighet och stabilitet för en fråga som behöver vara just det för att vara trovärdig. Det är en modell vi bör slå vakt om.

Har ditt parti förslag till ändringar, i så fall vilka?

– S har gjort flera stora valutspel om frågor vi normalt sett hanterar i pensionsgruppen. Det tycker jag är olyckligt, frågor som rör pensionssystemet mår bäst av att beredas ordentligt i pensionsgruppen innan de blir valfrågor.

– Vi lägger hellre förslag utanför pensionssystemet, till exempel ett kraftigt förstärkt jobbskatteavdrag för de över 64 år, för att göra det mer lönsamt att behålla en fot på arbetsmarknaden längre.

Har du och ditt parti diskuterat att låta fler riksdagspartier ingå i gruppen?

– MP har, eftersom de ingått i regeringen, också ingått i pensionsgruppen denna mandatperiod. När en ny regering bildats får vi ta en förnyad diskussion kring pensionsgruppen sammansättning.

Hur tänker du och ditt parti på frågan om den allmänna pensionsavgiften, APL?

– Vi har inga förslag på att förändra den allmänna pensionsavgiften.

Vad är din uppfattning om åldersrepresentativiteten i riksdagen?

– Vår målsättning är att partiets kandidater på ett bra sätt ska återspegla sammansättningen av befolkningen i stort. Det ger oss ett större och bättre samlat erfarenhetskapital.

Har du själv agerat för att få in fler äldre i riksdagen?

– Jag uppmuntrar alla moderater att engagera sig – oavsett nivå. Våra olika nätverk och sidoorganisationer engagerar sig ofta i att lyfta fram kandidater till exempel MUF som ser till sina kandidater och Moderata Seniorer som ser till sina.

Hur viktiga är äldrefrågor i höstens val för ditt parti, rangordna gärna på en skala ett till tio, där tio är viktigast.

– Välfärden är en av valets viktigaste frågor, och många äldre är beroende av en hög kvalitet på den. Vi lägger också stora resurser på sänkt skatt för pensionärer, dubbelt så mycket Socialdemokraterna, till exempel. Äldrefrågor är därmed en av Moderaternas viktigaste frågor.

Tidigare intervjuer:

Jonas Sjöstedt.

Ebba Busch Thor.

Annie Lööf.

Barbro Westerholm.

Socialdemokraterna (som valde att svara som ett kollektiv).

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren