Krönika, Natur, Samhälle

Ultraviolett teknik kan ge rent dricksvatten i fattiga byar

Ultravioletta UV-C-LED kan ge rent vatten

Förenta nationerna, FN, och Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att det finns mer än 600 miljoner barn som inte har tillgång till rent vatten trots att det har funnits en FN-deklaration om allas rätt till rent vatten sedan sommaren 2010.
Se mer här:
(www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml)

Att det är problem med att få fram stora och allmänt tillgängliga vattenreservoarer beror bl.a. på att vattnet i ”fattiga” länder ofta kommer från brunnar i byar eller från sjöar och floder i närheten.
Tyvärr finns det många giftiga ämnen i vattnet som gör att det är farligt och i regel synnerligen olämpligt att dricka.
Dessa giftiga ämnen, och en allmänt dålig hygien, gör att omkring en fjärdedel av världens barn dör i förtid, ofta redan innan de hunnit bli fem år gamla.
Det byggs reningsverk på många håll men  det inte finns för få  centrala vatten- och avloppshanteringar för att effekterna ska bli särskilt stora.

– Vad kan vi då göra för att komma närmare en lösning på detta svåra problem?
Ja, även om vi skulle skänka ännu mera pengar till de drabbade områdena så skulle det inte lösa problemet. för det behövs inte fler stora anläggningar utan många små  som kan sättas upp på olika ställen och sedan fungera väl under lång tid.

Portabla system kan bli en lösning

Här kommer forskningen om små portabla system som renar vattnet genom att utnyttja lysdioder för ultraviolett ljus, s.k. UV-ljus.
Med sådana utrustningar kan vattnet saneras och bli fritt från diverse farliga och giftiga ämnen.
Kravet är  att lysdioderna inte blir för dyra och att de klarar av att användas under lång tid.
– Detta skulle vara en teknisk revolution, menar Mikael Winters, VD för Laser Components Nordic.

Högfrekvent strålning dödar farliga bakterier

Det finns något som heter UV-C-strålning som är en mycket högfrekvent strålning. Den både förhindrar att cellerna förökar sig och gör att många farliga celler dödas av  strålningen.

Det finns redan en teknik för detta men den bygger på kvicksilverlampor som är både farliga och besvärliga att hantera i en primitiv miljö.
Dessutom måste kvicksilvret tas om hand på rätt sätt och det går åt mycket energi som omvandlas till värme under arbetet.
Att det dessutom är en kort livslängd på utrustningen och att besvärliga metoder gör arbetet dyrt gör att det blir ännu omöjligare att placera sådan utrustning i fattiga byar.

UV-C intressant som alternativ

UV-C kan därför bli mycket intressant som alternativ strålningskälla.
Den har lång livslängd, den är oöm och innehåller inga farliga ämnen som kan komma ut och orsaka skador i byarna.
UV-C-dioder kan också drivas med solceller eller batterier som gör att utrustningarna kan utföra sitt strålningsarbete precis på sådana platser där rening av vattnet behövs.

Risken är, som alltid, att man ser just det här lösningen som den enda möjliga men det behöver det inte vara även om man nog kan säga att: Får industrin det här att fungera som det är tänkt kan det  bli möjligt att rädda miljoner barn i framtiden.

Det finns dock problem

Problemen då?
Jo, systemet är värmekänsligt och det krävs att många UV-lysdioder arbetar tillsammans för att det ska bli någon verkan. Men UV-lysdioderna kommer då att värma varandra och måste kylas för att det ska bli någon effekt.
Och är det för varmt blir livslängden på dioderna mindre och systemet kan bli för dyrt att placera ute i byarna.

Vi ska ju inte heller tro att det räcker att sätta ihop en hög UV-lysdioder, kyla dem så gott det går och hoppas på det bästa.

Nej, dioderna påverkas av ström och spänning och all tillförd energi måste hålla sig inom diodernas gränsspecifikationer.
Anläggningen måste också byggas så att den aktiva ultravioletta dosen blir så stor som möjligt under diodernas hela livslängd.
Forskarna måste alltså komma på hur man bäst tvättar ren dioderna i en anläggning och det är absolut inte såpa-och-vatten som gäller.
Än så länge är ingen riktig säker på hur den här städningen ska gå till för att resultatet ska bli riktigt bra.

Potentialen är stor

UV-C-LED-lampor ser ändå ut att ha, som forskare och försäljare ofta säger, en stor potential för att bli idealiska komponenter som kan hjälpa till att låta många vuxna och miljoner barn få rent vatten och ge dem ett liv som blir långt mer än fem år.


Fotnot:
2014 fick tre forskare dela på nobelpriset för sina insatser för att få fram det som då kallades Blå LED.

Detta har blivit grunden för stora förändringar i våra hem där LED-lampor nu ersätter alltfler vanliga glödlampor.

Att den här uppfinningen dessutom skulle kunna ge oss rent vatten var det absolut ingen som kunde tänka sig för bara  fem år sedan. 

 

 

Foto: Wikipedia


Mer om detta och om mycket annan teknik
finns i Elektroniktidningen, www.etn.se.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren