Folk, Tipsat

Unga män vårdens räddande änglar?

Håkan Sörman

Håkan Sörman. Foto: SKL

Den som inte bryr sig om status och höga löner har stora möjligheter att skaffa sig en ljus framtid på arbetsmarknaden. Det är bara att kliva rakt in i den svenska äldrevården. Där finns det jobb för ”alla”.

Så kan man tolka den rapport som Sveriges kommuner och landsting släppte i påskhelgen, där man räknat fram hur läget ser ut i vården och omsorgen fram till 2023.

Och det är inte få tjänster det handlar om i hela vård- och omsorgssektorn. 225 000 jobb närmare bestämt. Som dels beror på att folk går i pension, dels beror på att efterfrågan ökar.

Undersköterskor i äldreomsorgen är den grupp som efterfrågas mest.

Hur man ska få de unga att nappa på detta bete är en helt annan sak. Det man tänker sig är att marknadsföra jobben bättre – kanske lite modernare tag? – och även locka män att ge sig in i omsorgsvärlden. Enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort kan var tredje ung man tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården.

‑ Det stora intresset för vården och omsorgen är positivt. Vi måste ta vara på det intresset. I år kommer kommuner och landsting att erbjuda över 80 000 unga sommarjobb. Det är bra. Det är viktigt att också satsa på trainee-jobb, exjobb och praktikplatser och att marknadsföra jobben på de arenor där unga finns, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Därtill tror Håkan Sörman på bättre karriärmöjligheter för äldre, och att bättre ta vara på äldre arbetskraft. Låta fler få jobba mer, är en annan idé.

Och – det låter som en rätt självklar sak – utnyttja ny teknik och se till att kompetens används rätt:

– Arbetsgivarna måste hela tiden se över vem som gör vad i vården och omsorgen. Avancerade specialistsjuksköterskor kan frigöra tid för läkare. Logistiker, patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården kan se till att andra yrkesgrupper avlastas, säger Håkan Sörman.

Många goda förslag som borde kunna omsättas i praktisk handling. Återstår att se hur partierna reagerar, så här fem månader före höstens viktiga val.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren