Livsstil

Var fjärde sömnstörd 40-åring riskerar att bli dement

En frisk och en alzheimersjuk hjärna. Ill: ki.se.

Att bli dement på ålderns höst är inget man vill se fram emot. Råden om hur man ska förebygga sjukdomen dimper ner från många håll.

I höstas publicerades till exempel Hjärnfonden en enkel tipslista med tio råd  som de flesta kan följa efter att världens ledande hjärnforskare träffats vid den årliga Alzheimer’s Associations internationella konferens i London.

Här är råden:

Svettas.

Regelbunden motionsträning som får upp pulsen och ökar blodflödet till hjärnan och resten av kroppen. Flera studier har påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet och minskad risk för demens.

Sätt näsan i en bok.

Utbildning på alla olika nivåer har visat sig minska risken för demens och för en försämrad kognitiv förmåga, det vill säga att kunna tänka, känna och lära.

Fimpa.

Det finns starka bevis för att rökning ökar risken för försämrad kognitiv förmåga. Att sluta röka minskar risken till samma nivå som för dem som aldrig rökt.

Lyssna till ditt hjärta.

Studier visar att riskfaktorerna för hjärtsjukdom och stroke, som fetma, högt blodtryck och diabetes, även påverkar den kognitiva hälsan negativt.

Akta huvudet!

Att slå i huvudet ordentligt ökar risken för kognitiva besvär och demens.

Rätt bränsle.

En hälsosam och välbalanserad diet med mindre fett och mer frukt och grönsaker minskar risken för kognitiv ohälsa.

Ta sovmorgon.

Sömnbrist på grund av problem som till exempel sömnapné kan leda till svårigheter att minnas och tänka.

Ta hand om din mentala hälsa.

En del studier påvisar ett samband mellan depression och ökad kognitiv ohälsa.

Umgås och ha trevligt.

Socialt engagemang gör hjärnan glad.

Utmana dig själv.

Att utmana sin hjärna ger både kort- och långsiktiga kognitiva fördelar.

– De nya rönen är väldigt spännande, säger Maria Carrillo, chefsforskare på Alzheimer’s Association.

Extra mycket sömn ger också en ökad risk

I dagarna har en studie om sömn och demens publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Det är forskare vid Karolinska institutet som kommit fram till att sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens.

Personer i 40- eller 50-årsåldern med sömnstörningar har 24 procents ökad risk för att utveckla demens senare i livet.

Personer i 60- eller 70-årsåldern som led av för tidigt uppvaknande kunde kopplas till en fördubblad risk att senare utveckla demens.

Dessutom visade det sig också att ovanligt lång sömn (mer än nio timmar per natt) är förenat med en kraftig riskökning.

Shireen Sindi. Foto: ki.se.

– Det är lovande att livsstilsförändringar har en positiv inverkan på den kognitiva funktionen. Det har hittills saknats bevis för att sömnstörningar är en riskfaktor för demens, men vår nya studie tyder på att framtida insatser för att förebygga demens även bör inkludera åtgärder för att förbättra sömnen, säger Shireen Sindi, studiens försteförfattare och forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Analysen omfattade tre befolkningsbaserade studier från Sverige och Finland med fler än 2 000 manliga och kvinnliga deltagare, lång uppföljningstid, bedömning av flera sömnparametrar och standardiserad demensdiagnostik.

Forskarna har även justerat för faktorer som kan påverka resultaten, som fysisk aktivitet, genetik och behandling med sömnmedicin.

Fotnot:

“Sleep disturbances and dementia risk: a multi-centre study”. Shireen Sindi, Ingemar Kåreholt, Lena Johansson, Johan Skoog, Linnea Sjöberg, Hui-Xin Wang, Boo Johansson, Laura Fratiglioni, Hilkka Soininen, Alina Solomon, Ingmar Skoog, och Miia Kivipelto. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, online 17 juli 2018, doi: 10.1016/j.jalz.2018.05.012

Läs även:

Små piller för sömnen.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren