Plåtat, Tipsat, Upplevt

Vår historia göms under Mälarens yta

Justitierevisionen i pärmar. Foto: Inge Josephson

Justitierevisionen i pärmar. Foto: Inge Josephson

Ja, så är det faktiskt. Riksarkivet ligger på Kungsholmen i Stockholm, ungefär mellan DN-skrapan och ryska ambassaden, strax bredvid det s k Erlander-huset. Det 3-4 våningshus som syns ovanför markytan gör inte så mycket väsen av sig. Men i det gigantiska arkivet under och i berg och Mälarens vatten, bortåt tio –tolv våningar högt och stort som en katedral, ryms Sveriges historia från medeltiden och fram till nu.

DN:s tillfälligt anställda på 1920-tale. Signaturen Bang syns längst upp. Foto: Inge Josephson

DN:s tillfälligt anställda på 1920-tale. Signaturen Bang syns längst upp. Foto: Inge Josephson

Till största delen är det officiella, statliga handlingar från kungliga kanslier, regeringar, skolor, myndigheter och verk från Gustav Vasas tid och fram till i dag. Men här finns också privata arkiv som donerats. 75 hyllmil av papper, papper, papper i sex våningsplan. Ordentligt ordnade i prydliga rader, hyllor och mappar. Här finns också ett omfattande press- och mediearkiv av alla svenska tidningar, bilder och privata, donerade klippsamlingar, signaturarkiv och mycket annat.

De första sex planen under tegelhuset är bara av berg. När man med hissen väl kommer ner till själva arkiven är man också på atombombssäker nivå långt under Mälarens yta….

I huset sitter forskare, studenter och andra intresserade och bläddrar i luntorna. En liten del av arkiven, till exempel de 130 miljonerna bilderna, är digitaliserade och kan nås via nätet, men det mesta måste hämtas ur djupet av arkivarierna på beställning.

Långa gångar... Foto: Inge Josephson

Långa gångar – 75 hyllmil sammanlagt… Foto: Inge Josephson

Vem som helst är välkommen att besöka Riksarkivet och kostnadsfritt beställa upp och med vita handskar läsa handlingar ur historien. Riksarkivet är ett måsteställe att besöka om du tänker släktforska. Bäst dock att kolla först att handlingarna du söker finns just där. Det finns regionala arkiv och filialer som kan förvara det du söker. Du kan beställa via e-post eller via formulär på Riksarkivets prisbelönade hemsida: riksarkivet.se.

Det är tryggt att veta att om vi alla utplånas i ett kärnvapenkrig så finns i alla fall 130 miljoner bilder kvar därnere för nästa eventuella mänsklighet att begrunda…

Samtliga foton: Inge Josephson

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren