Samhälle

-Varför sitter vi pensionärer tysta och lydiga och inte säger ifrån?

Glada pensionärer från regeringens hemsida. Foto: Hero/Folio

När blir pensionen rättvis? Det är rubriken på en insändare i tidningen Dalademokraten (S) och en av flera om den orättvisa pensionen som publicerats på tidningens insändarsida under en tid.

Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna skrev så här för några månader sedan:

…Om man gör ett räkneexperiment och antar att männen har pension hela året, och jämför kvinnornas och männens genomsnittliga årspensionsinkomster med varandra, så räcker faktiskt kvinnornas pension bara till den 12 september. Så ojämställd är pensionstillvaron.

…När dagens pensionssystem infördes för 20 år sedan utgick man från att löneskillnaderna mellan män och kvinnor skulle vara utjämnade idag. Alla vet att så blev det inte.

Arne Petterson skrädde inte heller orden i ett annat inlägg:

– Vi måste nu väcka våra politiska partier, och ställa frågan till dem: Har de läst och förstått att var femte pensionär i vårt land lever under gränsen för risk för fattigdom? Framför allt är det våra kvinnliga pensionärer som är värst utsatta. I våra grannländer Norge, Danmark och Finland finns inte detta problem.

– Är det någon som vill tro att våra förtroendevalda i regering, riksdag, landsting och kommuner skulle kunna klara sitt uppehälle på ca 9 000 kronor efter skatt. Deras avgångspensioner är långt över 40 000/månad. Verkligen stötande.

– Varför sitter vi tysta och lydiga och inte säger ifrån? Min uppfattning är att vi måste bli mera tydliga i våra krav och se till att vi får ett nytt pensionssystem som får en bärighet långt in på detta sekel.

Arne Pettersson är inte ensam om sin kritik, den har pågått länge, även om rösterna höjts till nästintill ett crescendo sedan EU:s nya statistik presenterades strax före jul.

Där framkom läget svart på vitt. Svenska pensionärer befinner sig i en klass för sig. Från att för sex år sedan legat i topp har man nu sjunkit dramatiskt och ligger till och med under EU:s genomsnitt.

Kvinnor 75 plus mest utsatta

Mest utsatta är kvinnor över 75 år, där var tredje har inkomster under EU:s gränsvärde för risk för fattigdom.

Svenska kvinnor har betydligt lägre pension än män. Statistik pekar på en skillnad mellan män och kvinnor på i genomsnitt 43 procent (19 460 mot 13 570 kronor per månad före skatt).

Hoppet står nu till riksdagens pensionsgrupp som beslutat att man ska ta fram en handlingsplan (se fotnot) för mer jämställda pensioner.

I planen har man listat åtta punkter.  En slutsats är att den årliga höjningen av garantipensionen är för låg.

Dessutom ska man åter utreda om det är möjligt att låta intjänad inkomstpension och tjänstepension ingå i bodelning vid skilsmässa.

Enligt skrivelsen Jämställda pensioner? ökar tjänstepensionerna skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner.

– Garantipension och bostadstillägg måste förstärkas och värdesäkras så att de ekonomiska klyftorna inte ökar, säger PRO-ordföranden Christina Tallberg i uttalande på hemsidan:

– Vi saknar förslag att se över marginaleffekterna som så många, främst kvinnor, drabbas av. När inkomstpensionen ökar minskas automatiskt garantipension och bostadstillägg. Över hälften av de kvinnliga pensionärerna har garantipension eller bostadstillägg och resultatet är att de knappt fått någon ekonomisk förbättring, trots höjda inkomstpensioner.

Fotnot:

Handlingsplanen för jämställda pensioner består av:

  1. Översyn av grundskyddet
  2. Förenklad ansökning för överföring av premiepensionsrätt mellan makar och registrerade partners
  3. Utredning av möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt
  4. Fortsatt analys av kvinnors tidigare utträde ur arbetslivet
  5. Fortsatt analys av förslaget om pensionsrätt för studier och barnår
  6. Ytterligare överväganden om möjligheten att dela pensionsrätt
  7. Årlig redovisning av pensionsgruppens arbete med jämställda pensioner
  8. Pensionsgruppen kommer fortsatt följa utvecklingen av faktorer utanför det allmänna pensionssystemet som påverkar jämställda pensioner

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren