Ätit & druckit, Skrivit, Tipsat

Varm choklad godis för hjärnan

Godis för hjärnan

Godis för hjärnan

En kopp värmande choklad när höstmörkret snart faller? Mums, tycker Nyfikengrå. Nu kommer ny forskning som säger att det här är en mycket god vana. Två varma koppar choklad om dan håller hjärnans blodflöde igång. Och då underhålls trevligt nog delarna som håller minnesfunktionen igång för oss lite äldre.

Det är forskare vid Harvard Medical School som lanserar dessa nya rön, som presenteras i senaste numret av tidningen Neurology.

En av forskarna, Farzaneh A. Sorond som är medlem i den amerikanske Academy of Neurology förklarade när studien presenterades häromdan att när olika delar av hjärnan behöver mer energi för att fullfölja sina uppdrag behöver de också ett ökat blodflöde. Detta förhållande kallar man neurovascular coupling (fritt översatt koppling mellan kärlen) och anses spela en viktig roll för olika demenssjukdomar.

Det hela bygger på en studie med 60 friska personer från 73 år och uppåt. De fick dricka två koppar varm choklad under 30 dagar.

De små grå...

De små grå…

Den ena halvan drack choklad som innehöll hög halt av antioxidanten flavonoid. Den andra halvan fick choklad med låg halt. Det anses allmänt att choklad med hög halt underlättar cirkulation och hjärthälsa.

Deltagarna ombads att inte konsumera annan choklad under perioden.

Minnes- och tankeförmågor undersöktes både före och efter de 30 dagarna.

Det tog 167 sekunder att klara av ett minnesstest i början av studien, i slutet gick det på 116 sekunder.

Med hjälp av ultraljud kollades blodflödet. 18 av de 60 deltagarna hade skador i kärlen. När studien var över hade de en förbättring med 8,3 procent.

Däremot kunder man inte se någon skillnad för de personer som hade friska blodkärl.

 

  1. Men se upp för O´boy 😉

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren