Krönikor, Skrivit, Tyckt

En kärleksförklaring till vårt språk

Minns ni Såld på engelska? Boken om språkval i reklam och marknadsföring som Språkförsvaret gav ut 2013 och som prisades och uppmärksammades av många – men knappast av reklambranschen.

Nu har Språkförsvaret slagit till igen. Den här gången på en bredare front. Den nu aktuella boken, Guld i strupen med undertiteln Rötter och relationer till svenska språket, är en antologi och här handlar det inte bara om att bekämpa ”anglofånerier”. Här handlar det om språket som sådant, om språket som verktyg för kommunikation och identifikation. Man kan lugnt säga att boken i sin helhet är en kärleksförklaring till vårt språk.

Här möter vi författare, språkvetare, översättare och redaktörer. För att nämna några kategorier. Och alla har de ett gemensamt: de står i en stark och innerlig relation till svenska språket. Oavsett modersmål. För här skriver inte bara svenskar om svenska språket. Här finns texter av personer med rötter i Danmark, Norge, Skottland, Finland, Tyskland. Ja, till och med Australien …

Inleder gör allas vår Lars-Gunnar Andersson (Språket i P1) med ett bidrag med den symtomatiska titeln ”Kärleken till språket”. Pedagogisk och medryckande som vanligt, lyckas han med konststycket att inledningsvis hålla en kort och föredömligt klargörande grammatisk föreläsning, bland annat om svensk ordföljd, innan han fördjupar sig i allas vår delaktighet i språkets utveckling.

Det är skickligt att bjuda på kunskap i sådan förpackning.

Fångar läsaren gör också den tyska översättaren Verena Reichel. I ”En glänta i ordens landskap” (övers. Madeleine Gustafsson) berättar hon om sitt ”första modersmål”, svenskan, som hon lärde sig på Villagatan 3 i Stockholm där hon tillsammans med sin mor och sina tre syskon tillbringade sina fyra första år kort efter krigsslutet.

I ”Världens artigaste språk” gör John Alexander bland annat en intressant analys av uttrycket den mänskliga faktorn, enligt författaren en felöversättning av human error.

I Sverige undviker vi att skuldbelägga individer: vi skyller på faktorn. Han har en lång lista över olika incidenter med mer eller mindre olycklig utgång som alla tillskrivs faktorn, inte förklaras med att någon gjort fel …

Och så här går det på. Ytterligare sjutton bidrag om vårt fantastiska språk fängslar, informerar och underhåller. Tag och läs!

Fotnot: Den som vill veta mer om Språkförsvaret kan gå in på www.språkförsvaret.se Medlemskap kostar 200 kr (100 för pensionärer).

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren