Debatt, Krönika, Samhälle

Verkligheten rycker närmare – dags för äldreomsorgsförsäkring

Nu har verkligheten hunnit ikapp för vård, skola och omsorg.
Finansminister Magdalena Andersson har gått ut med budskapet att det fattas 90 miljarder kronor om vi ens ska kunna behålla samma nivå i den offentliga sektorn år 2026 som vi har idag. Samtidigt behöver vi nyanställa nästan 80 000 personer i kommuner och landsting till fram till 2026.
Nästan all arbetskraft som kan beräknas tillkomma fram till denna tid skulle behövas inom vård, skola och omsorg, säger SKL, Sveriges kommuner och landsting, och pekar också på stora investeringsbehov i våra äldreboenden.
Perspektiven är bedövande.

Allt fler äldre – allt mindre omsorg

Inom äldreomsorgen har resurserna i stort sett inte hållit jämna steg med antalet äldre i befolkningen sedan 1990.
En allt mindre andel av socialtjänstens budget går till 80+ trots att antalet äldre ökat. Det är färre som får plats på äldreboenden och hemtjänstens kostnader är lägre och de anhöriga har fått ta ett allt större ansvar.
Välfärdstekniken ses som en frälsarkrans och visst kan den komma att betyda en del men kan inte bli hela lösningen.

Vad har vi äldre för framtid?

Frågan växer, vad ska vi, som blir äldre, vänta oss för framtid?
Den känns höljd i dimma och det finns all anledning att känna sig orolig.
Skattefinansiering har ett tak och man måste hitta bättre, tryggare och mer förutsägbara lösningar .
Anna Hedborg, tidigare socialförsäkringsminister och generaldirektör för Riksförsäkringsverket, föreslog redan i början av 2000-talet en äldreomsorgsförsäkring.
Idiotiskt var ett omdöme.
Fler förslag har sedan kommit genom åren men inte fått gehör.

En försäkring kan vara lösningen

En fördel med en försäkring är att man i förväg vet vilka rättigheter man har som individ och kan planera utifrån det. För vad ska vi kunna räkna med ska vara samhällets ansvar och vad ska vara vårt eget?

Anna Hedborg kom också 2014 (Arena idé) med ett förslag till en försäkring för vård och omsorg i livets slutskede.
Man kunde börja med dem mest sårbara tiden. En obligatorisk, statlig äldreomsorgsförsäkring skulle, som basfinansiering, ta över den kommunal- och landstingskatt som nu tas ut. Utöver det skulle avgifter få tas ut på olika inkomster – som i socialförsäkringssystemet.

Det förekommer redan andra lösningar.
I Nederländerna finns en i grunden universell sjukvårdsmodell av nordiskt snitt men den offentliga sektorn där har en mindre roll i finansieringen. Istället har man obligatoriska privata försäkringar och i systemet finns fördelningsmekanismer så att statligt stöd kan ges till dem som inte har råd att teckna en försäkring.

Budskap till finansministern

Det ÄR INTE idiotiskt att tänka i försäkringstermer.
Tvärtom, det är hög tid.
Börja utreda , Magdalena Andersson! Mycket tid har redan försuttits.

Det går inte längre att blunda för en verklighet med en hotad äldreomsorg.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren