Krönika, Natur, Samhälle, Vetande

Vi har mer olja i skog än vi tror

Sverige är ett skogrikt land. Foto: Tom Engström

Skogen talar vi ofta om som vore det enbart en plats för friluftsliv och trädfällning för att göra pappersmassa och brädor.
Men, skogen är så mycket mer, inte minst sett mot framtiden.
Och mycket finns redan nu att hämta från skogsnäringen.

Skog och drivmedel

Biodrivmedel, redan idag använder vi mer än 20 procent, vilket spar mycket olja och minskar miljöpåverkan och mer än hälften av alla drivmedel i vårt land skulle redan kunna ersättas av biodrivmedel.
Får vi sedan fler elbilar blir situationen ännu bättre för Sverige trots att uttaget ur skogen blir mycket större.

Bilkarrosser och aktivt kol

Lignin kallas ett ämne i veden som kan bli ett mycket hårt material som håller till bilkarosser eller blir aktivt kol som kommer att få ännu större användning än idag.

Skog för kemikalieproduktion

Plaster från trä istället för olja. Det är redan idag möjligt att göra ekonomiskt. Detsamma gäller för många kemikalier i industrin. Den kan ofta lika gärna använda trä istället för olja för att få nödvändiga beståndsdelar till tillverkningen.

Äta trä?

Ska vi också äta trä i framtiden?
Ja, på sätt och vis.
Ett ämne som kallas hemicellulosa blir redan nu livsmedelstillsatser som förtjockningsmedel, bindemedel och faktiskt kostfibrer.

Nanocellulosa

Mikrofibrillär cellulosa kan man ju vricka tungan på att säga men om vi använder ett lättare ord som nanocellulosa så är vi inne på ett område som vi bara kan ana hur stort det kan bli.
Produkten är extremt stark och mycket vattentålig.
Den kan bli livsmedelstillsater men också ingå i blöjor som superabsorbent eller i plaster som armering. Superabsorberande blöjor tycker nog många föräldrar är ganska onödigt, det är bättre att barnen snabbare lär sig kissa på pottan men i andra sammanhang är superabsorptionen en välsignelse, som vi alltså kan få från skogen.

Mindre papper mera finesser

Pappersmassetillverkningen har sedan flera år ändrat karaktär.
Utvecklingen har lett till att det vanliga skriv- och tidningspapperet säljs mycket mindre vilket skulle innebära intäktsbortfall i pappersbruken om de inte tänkte om. Det har de gjort på flera sätt och skapar numera förpackningar och olika hygienartiklar, inte minst en wellpapp som är vattenavvisande och kan formas som plast och bli förpackningar som kan hjälpa äldre personer att komma ihåg att ta sina mediciner utan att behöva flytta över dem till en annan ask.

Från  viskos till moderna tyger

Vi kommer troligen att få se alltfler bilklädslar och möbeltyger som bygger på skogens material i en modern form. Det kallas numera massabaserade textilier och kan ersätta mycket bomull som är i extremt behov av vatten under tillverkningen. Här kan alltså utvecklingsarbete kring svensk skog ge hjälp åt miljön i mer utsatta länder.

Pellets och bricketter i nya former

Sverige har många värmekraftverk som helst inte ska drivas med olja. Idag är det möjligt att i stor utsträckning förädla biobränslen till pellets och bricketter som många äldre är bekanta med sedan sin barn- och ungdom då de ofta ersattes av olja i värmepannorna.

Trä i både väggar och fönster

Bygga hus av trä kommer att bli alltmer vanligt. Inte bara att trähusen blir fler, teknikerna till detta har redan utvecklats en hel del, utan även en förändring av träet i husen håller på att ske och vi ska inte bli förvånade om det kommer att finnas genomskinligt trä att använda i husbyggena i framtiden.

Äta träprodukter och bli friskare

Vem kunde tro att man skulle kunna bli friskare genom att äta trä?
Idag vet vi att det finns ämnen i träbarken som är bakteriedödande och sådana som är cancerhämmande som liganer och xylos. Allt går att hämta fram.

Träavfall göder fisken

Ett mera exotiskt nyttoområde för träanvändning är fiskodling.
Det finns mikroorganismer som kan odlas på sådant som blir över i pappersindustrin och ge mat åt fiskarna.
Det som krävs är att det går att skapa tillräckligt stora anläggningar så att produktionen blir lönsam.
Att fiskarna klarar sig på sådan mat har forskningen redan visat.

Mer tänk för en bättre miljöhushållning

Det handlar mer och mer om artt tänka annorlunda för att vi ska nå fram till en bättre miljöhushållning innan allt är förbrukat.
Att låta det som är restprodukter idag bli de huvudsakliga produkterna imorgon är det nu många som funderar kring och arbetar med, inte minst ingenjörer inom den svenska skogsnäringen.

Sådant nytt tänkande borde kanske uppmuntras ännu mer än det görs idag.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren