Folk, Samhälle

-Vi måste komma bort från minutstyrningen i hemtjänsten

Clara Lindblom. Foto: Lieselotte van der Meijs

  • Varför städar man i hemtjänsten?
  • Varför kan man inte ha ett städbolag?
  • Varför ska en undersköterska också städa? Det är väl ett annat jobb?
  • Varför ska hon gå och handla? Det kan väl köras hem på något sätt?
  • Vi 40-talister som är vana vid att gapa är där nu med våra skröpliga kroppar.

Amelia Adamo skrädde inte orden i SVT:s Opinion Live för ett tag sedan om hur dagens hemtjänst fungerar. Relevanta frågor som kräver sina svar. Därför vände vi oss till några kommunala äldrepolitiker ute i landet för att höra deras syn på saken.

Först ut att svara är Stockholms äldreborgarråd Clara Lindblom. Så här säger hon om det är frågor man diskuterat:

-Vi håller på med ett väldigt stort utvecklingsarbete i hemtjänsten i Stockholm just nu och de här frågorna är absolut något vi har diskuterat.

En av de viktigaste sakerna som vi jobbar med där är att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten, alltså att färre olika personer från hemtjänsten ska komma hem till de äldre så att den som kommer hem till dig är någon som du känner. Det är en vanlig kritik från äldre som har hemtjänst, att det kommer för många olika personer.

Vi hör ibland exempel på att äldre med hemtjänst kan få möta upp emot 30 eller till och med 50 olika personer på en månad och det tror inte jag är bra.

Om vi skulle dela på så kallade servicetjänster som städning och omvårdnadstjänster så skulle det innebära att fler olika personer ska komma hem till den äldre, det är negativt för kontinuiteten.

Ett annat viktigt skäl till att det är en fördel att det är utbildade undersköterskor som kommer hem till äldre med hemtjänst är att hälsan kan förändras snabbt hos äldre personer.

En pensionär som bara har hjälp med servicetjänster kan bli sämre och få nya behov av omvårdnad och då är det en väldigt stor fördel att vi har utbildad personal som kommer hem till de äldre som har kompetensen att bedöma hälsotillståndet och då kan flagga för om någon behöver mer hjälp.

Det här är en väldigt komplex fråga och hemtjänstarbete är överlag ett betydligt mer komplicerat arbete än vad många tror.

Vi vill att hemtjänsten ska jobba med ett så kallat rehabiliterande arbetssätt där den äldre inkluderas och får stöd att göra så mycket som möjligt själv för att behålla till exempel styrka och rörlighet i så hög utsträckning som möjligt.

Hur nöjd är du med hemtjänsten i Stockholm? Vilka områden är, som du ser det nu, viktigast att förbättra?

-Vi har väldigt många kompetenta medarbetare i hemtjänsten i Stockholm och väldigt många äldre är nöjda med sin hemtjänst och det är väldigt bra. Men vi har stora behov av utveckling.

Vi har haft ett strikt minutstyrt system för hemtjänsten i Stockholm med väldigt detaljerade instruktioner för hur lång tid något får ta och väldigt pressade tidsscheman för personalen.

Jag har själv varit ute på praktik i hemtjänsten och varit med om att försöka hinna med helt omöjliga scheman där det är tänkt att du som personal ska vara på plats hos nästa person redan innan du har hunnit gå från den första. Den stressen går naturligtvis också ut över de äldre och möjligheten till social kontakt.

En viktig del i vårt stora utvecklingsarbete i hemtjänsten är att komma bort från den här minutstyrningen.

Vi håller på att införa något som heter ramtid som innebär att den äldre får ett antal timmar hemtjänst men sedan får styra över planeringen och innehållet tillsammans med personalen.

Det har testats nu i några stadsdelar och ska införas i hela staden under nästa år. Tillsammans med personalkontinuiteten är äldres inflytande över sin egen tid det viktigaste utvecklingsområdet.

Vad tror du att det är för nivå på hemtjänsten som väntar 40- och 50-talisterna?

-Jag upplever att det börjar sprida sig en medvetenhet om att äldreomsorgen måste uppvärderas, och att du som äldre förtjänar en hemtjänst som har tid och förmåga att möta dig och dina behov.

Vi måste vara beredda att satsa mer resurser på äldreomsorgen, särskilt nu när andelen äldre i befolkningen ökar de kommande åren. De som tjänar mest kan behöva bidra mer till den gemensamma välfärden för att vi ska kunna se till att den håller hög kvalitet med en större andel äldre.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren